Fler webbplatser

Bygg- och miljöförvaltningen

Namn: Anders Östlund
Befattning: Förvaltningschef för bygg- och miljöförvaltningen
Telefon: 0220-24169
E-post: anders.ostlund@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Förvaltningen ansvarar bland annat för bygglovsfrågor, tillsyn inom livsmedel och miljö, tillståndsfrågor av olika slag samt tillsyn av privat vatten och avlopp. I ansvarsområdet ingår att bereda och verkställa ärenden till nämnden.

Bild på bygg- och miljöchef Anders Östlund

Förvaltningens organisation

Bygg- och miljöförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena:

  • Bygglov och anmälan, tillsyn som berör fastigheter
  • Enskilda vatten- och avloppsinstallationer
  • Miljö- och hälsoskydd

Bygg- och miljöförvaltningen leds av förvaltningschef Anders Östlund. Förvaltningens medarbetare har befattningar som miljöinspektör, byggnadsinspektör och byggnadsingenjör. Som förvaltnings- och områdesstöd på central nivå finns ekonomicontroller.

  • Antal anställda: cirka 10 medarbetare
  • Årsbudget: cirka 8 miljoner kronor

Ansvarig nämnd

Du är välkommen att kontakta förvaltningen

Du är välkommen att kontakta förvaltningschefen direkt. Är du osäker på vem du söker och som kan svara dig i ett ärende kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

Bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att utföra det arbetet.