Fler webbplatser

Skadade vilda djur och skyddsjakt

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kontakta kundcenter om du upptäcker vilda djur som är skadade, sjuka eller gör skada på kommunens mark. Här kan du läsa om hur kommunen hanterar vilda djur och vad du som fastighetsägare kan göra om vilda djur orsakar skada på din tomt.

  Viltvård och skyddsjakt på kommunens mark

  Om du upptäcker att vilda djur gör skada på områden som tillhör kommunen kan du anmäla det till kundcenter. Du kan också kontakta kundcenter om du upptäcker skadade eller sjuka vilda djur. Kundcenter tar sedan ärendet vidare till Hallstahammars kommunjägare, som hjälper kommunen att hålla efter och avliva vilda djur när det behövs.

  När andra förebyggande åtgärder inte fungerar så kan skyddsjakt användas för att minska problem med vilda djur. Det är Länsstyrelsen som tar beslut om skyddsjakt ska beviljas.

  Det kan bli aktuellt med skyddsjakt för att:

  • Värna människors hälsa och säkerhet
  • Skydda trafik- och flygsäkerheten
  • Förhindra allvarlig skada
  • Skydda djur och natur

  Att förebygga problem med vilda djur är fastighetsägarens ansvar

  Som fastighetsägare är det i första hand du som ansvarar för att skydda din tomt eller gård från vilt som gör skada eller orsakar olägenhet nära bostäder. Tänk på att alla vilda däggdjur, fåglar och deras bon och ägg är fredade. Det betyder att det är förbjudet enligt lag att jaga och förfölja djur, eller att riva bon och förstöra ägg.

  Det här kan du göra istället:

  • Montera hinder och skrämselanordningar före häckningssäsongen
  • Håll utemiljön ren och fin – ta bort fallfrukt till exempel
  • Ta bort grenar och träd nära fönster
  • Undvik öppna komposter som ofta lockar till sig fåglar och andra djur

  Du kan som fastighetsägare också vända dig till Länsstyrelsen i Västmanlands län om du har problem med vilda djur.

  Länsstyrelsen kan du kontakta om:

  • Du vill ha kostnadsfri rådgivning vid användning av skrämselanordningar
  • Vilda djur orsakar skada på din gröda eller dina tamdjur
  • Du vill söka bidrag för att kunna förebygga problem med vilda djur
  • Du vill söka ersättning för en skada som redan har skett

  Kontaktuppgifter och mer information om viltvård