Fler webbplatser

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

    Mål 3

    Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

    Kommunen har en nyckelroll i att arbeta för att Mål 3 ska uppfyllas. Målet syftar till att säkerställa hälsa och välmående för alla människor och fokuserar både på ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer som påverkar hälsan.

    Kommunen kan under Mål 3 använda sig av samhälls- och trafikplanering och kollektivtrafik för att minska luftföroreningar, främja hälsosamma livsstilar och minska dödsfall och skador kopplade till trafiken.

    Kommunen ansvarar också för tillsyn enligt miljöbalken, vilket bidrar till att minska påverkan på människors hälsa eller miljön från olika typer av verksamheter.