Fler webbplatser

Förskolans öppettider

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  De kommunala förskolorna i Hallstahammar har öppet dagtid på vardagar. Två av kommunens förskolor har också öppet tidiga morgnar och sena kvällar. Det finns ingen förskola i Hallstahammar som har öppet på natten eller helgerna. Ditt barn har rätt att vara i förskolan då du arbetar eller studerar. Om du är arbetslös eller föräldraledig har ditt barn rätt att vara i förskolan upp till 15 timmar per vecka.

  Ordinarie öppettider

  Alla våra förskolor har ordinarie öppettider mellan klockan 06.30 och 18.30 måndag till och med fredag.  Vid behov tar samtliga förskolor emot barn från kl 06.00 på morgonen. Om ditt barn behöver förskola från 06.00 krävs att du lämnar ett intyg från din arbetsgivare.

  Registrera aktuellt schema

  Vistelsetiden, som är den tid ditt barn vistas på förskolan, är en skriftlig överenskommelse mellan dig och Hallstahammars kommun. Vistelsetiden förläggs utifrån dina arbetstider eller studietider inklusive restid. Du behöver registrera aktuellt schema i appen Edleov, som visar de tider ditt barn behöver vara på förskolan.

  Om du är arbetssökande eller föräldraledig med yngre syskon har ditt barn möjlighet att vara i förskolan upp till 15 timmar per vecka.

  Förskoleplats när vårdnadshavarna jobbar på obekväma arbetstider

  Du som har behov av barnomsorg tidiga morgnar eller sena kvällar kan få det på förskolorna Äppellunden i Hallstahammar och LärKan i Kolbäck. På dessa två förskolor finns avdelningar som har öppet mellan klockan 05.00 och 22.00. Hallstahammars kommun har ingen förskola som erbjuder omsorg på nätter eller helger. 

  Om det finns två vårdnadshavare måste båda arbeta på obekväm tid för att barnet ska ha rätt till plats. Båda vårdnadshavarna måste då också lämna in ett intyg. Intyget behöver skrivas under av era arbetsgivare. Det räknas som obekväm arbetstid mellan klockan 05.00 och 06.30 samt klockan 18.30 till 22.00. 

  Förskolor samarbetar och slås samman under semestertider

  När du som förälder och vårdnadshavare har semester eller är ledig ska även ditt barn vara ledigt från förskolan. Det finns alltid någon eller några verksamheter som håller öppet under semestertider för de familjer som har behov av förskola. Under sommaren och i vissa fall även under jullov kan dock flera förskolor samarbeta och slå samman sina verksamheter.

  Förskolorna behöver veta när ditt barn ska vara ledigt för sommarsemester senast den 15 april. Detta för att kunna planera både verksamhet och medarbetarnas schema. För ledighet kring jul och nyår behövs besked om ledighet senast 15 november.

  Verksamheten stänger för kompetensutvecking fyra dagar per läsår 

  För att kunna hålla en hög kvalitet inom förskola, skola och fritidshem behöver alla medarbetare utveckla sin kompetens. Det kan innebära att gå olika kurser, lyssna på föreläsare men även planera och reflektera över verksamheten. Under dessa kompetens­utvecklings­dagar, (stängningsdagar) är den ordinarie verksamheten stängd.

  För dig som inte själv kan lösa behovet av omsorg de dagarna ordnar kommunen tillfällig omsorg på någon av våra förskolor och fritidshem. För vår planering behöver vi minst två veckor i förväg veta om ditt barn behöver omsorg under dessa dagar. Det berättar du för medarbetarna på barnets ordinarie förskola.

  Kompetensutveckling ingår i vår verksamhet och kompetensutvecklingsdagarna är alltså inräknade i omsorgstaxan. Något avdrag på avgiften görs inte.

  Mer information

  Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter. Kommunvägledarna hjälper dig eller lotsar dig vidare till rätt person.