Fler webbplatser

Styrelsen för Strömsholms kanalaktiebolag

Telefon: 0220-10011
E-post: info@stromsholmskanal.se
Besöksadress: Hans von Kantzows väg 25, Hallstahammar

Namn: Carina Bergqvist Janzon
Befattning: Verkställande direktör för aktiebolaget Strömsholms kanal
Telefon: 070-3781121
E-post: carina@stromsholmskanal.se
Besöksadress: Kanalbyggnadshyttan, Hans von Kantzows väg 25, Hallstahammar

Namn: Mari Högkvist
Befattning: Besöksnäringsutvecklare
Telefon: 0220-24663
E-post: mari.hogkvist@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Strömsholms kanalaktiebolag ägs av kommunerna som har geografisk koppling till Strömsholms kanal.

År 1984 bildade kommunerna längs Strömsholms kanal (Hallstahammar, Surahammar, Fagersta och Smedjebacken) "Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal”. Stiftelsen äger 86 procent av aktierna i Strömsholms kanalbolag. Resterande 14 procent ägs av privatpersoner. Sedan 2017 är Västerås stad med i delägarskapet.

I ägardirektivet står att bolaget ska upprätthålla Strömsholms kanal med allt vad där hör till, och mot avgifter hålla kanalen öppen för trafik, då årstiden medgiver och nödvändiga reparationer inte lägger hinder i vägen.

Styrelse med förtroende­valda från ägar­kommunerna

Kanalbolagets styrelse är politiskt sammansatt med styrelsemedlemmar från Hallstahammars, Fagersta, Smedjebackens, Surahammars kommuner och Västerås stad.

Verk­ställande direktör anställd

Bolaget har en verkställande direktör som arbetar på uppdrag av styrelsen.

Kanal­samverkan på tjänste­person­nivå

Kanalsamverkansgruppen utgörs av tjänstepersoner från respektive ägarkommun eller som ägarkommunen utser. Utifrån de medel som finns arbetar kanalsamverkansgruppen fram både en kort- och lång­siktig marknadsplan för destination Ströms­holms kanal. Detta utgör fundamentet för samarbetet mellan ägarkommunerna i frågor rörande gemensam marknadsföring under varumärket Strömsholms kanal. Marknadsplanen presenteras årligen för styrelsen i Strömsholms kanal AB.