Fler webbplatser

Tillstånd för andra djur än sällskapsdjur

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Du måste ha tillstånd för att ha till exempel höns, minigris, får eller häst inom tätbebyggt område (där detaljplan finns). Det krävs också tillstånd om du vill ha giftorm hemma. Anledningen till att det krävs tillstånd är att djur som inte ses som traditionella sällskapsdjur kan vara störande eller oroande för grannar, och kommunen vill innan tillstånd beviljas undersöka att djuren inte kommer orsaka problem för närboende.

  Gris och kyckling tillsammans i halmbox

  Enligt Hallstahammars kommuns hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att inom detaljplanelagt område hålla:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä (till exempel höns, ankor eller gäss) som inte är sällskapsdjur
  • Giftorm

  Du behöver ansöka om tillstånd för att ha höns och tupp i detaljplanelagt område. Tillstånd till tupp medges sällan på grund av risken för störning i omgivningen. Anledningen till att du behöver söka tillstånd är för att bygg- och miljönämnden ska kunna göra en bedömning om djurhållningen riskerar att medföra att grannar störs av exempelvis ljud, lukt, flugor eller skadedjur.


  Innan ett tillstånd beviljas måste du till exempel kunna visa hur du kommer ta hand om gödslet så att det inte förorenar dricksvattenbrunnar eller vattendrag som finns i närheten och så att inte eventuell lukt stör grannar.


  Om du planerar att bygga ett hönshus kan du i vissa fall behöva söka bygglov.

  Du behöver ansöka om tillstånd för att ha giftorm hemma. Du behöver också fråga dina närmsta grannar alternativt din fastighetsägare och bifoga ett skriftligt intyg från dem.

   

  För att kunna beviljas tillstånd att ha giftormar hemma i din bostad måste du kunna visa att du har ordentliga och säkra platser där djuret bor (exempelvis terrarium eller akvarium eller ett rymningssäkert rum). Du måste också kunna visa att du vet hur du hanterar djuret och du måste även sätta upp skyltar inomhus som informerar om att det finns giftiga ormar i bostaden. Detta för att till exempel räddningstjänsten inte ska utsättas för fara vid en eventuell insats i ditt hem.

  Du kan också behöva informera dina grannar om vad du planerar att göra. Tillsammans med din ansökan behöver du då skicka med ett intyg som visar att du har informerat dina grannar (grannintyg).

  Tillståndet är personligt och knutet till en viss fastighet. Du behöver bara tillstånd om du bor inom område med detaljplan.


  Observera att en ansökan inte automatiskt för med sig att tillstånd beviljas. Bygg- och miljöförvaltningen gör alltid en bedömning om det är lämpligt att hålla djur på den fastighet som ansökan gäller och nämnden fattar utifrån det sitt beslut. Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en avgift för den tid det tar för en handläggare att behandla din ansökan. Avgiften tas ut även om du inte skulle få tillstånd.

  Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen. Kommunens kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.