Fler webbplatser

Offentlig upphandling

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Inköp av varor och tjänster ska alltid ske på det mest kostnadseffektiva sättet. Det gäller alla typer av inköp, som kontorsmaterial, konsulttjänster, livsmedel, fordon, utbildningar och entreprenader, med mera. Genom att upphandla dessa varor och tjänster, kan kommunen få bättre priser och avtalsvillkor.

  Kommunens inköp regleras genom ramavtal

  Största delen av kommunen inköp görs idag via avrop från tecknade ramavtal. Ramavtalen är bindande, vilket betyder att när en vara eller tjänst ska köpas måste kommunen välja den eller de leverantörer som ingår i det aktuella ramavtalet.

  Kommunen planerar sina upphandlingar

  Alla upphandlningar planeras i god tid eftersom processen är så pass tidsbunden. Här hittar du listan för de upphandlingar kommunen kommer att göra under de kommande åren.

  Bild som beskriver upphandlingsprocessens tre steg

  Så kan du som leverantör lämna anbud vid upphandlingar

  De företag som önskar få påminnelser löpande om kommunens lokala upphandlingar kan anmäla det till näringslivsenheten för att få utskick av den informationen genom att skicka e-post till naringslivsenheten@hallstahammar.se. Vi skickar alltså inte ut den information till alla i kommunens företagsregister.

  Ett annat alternativ är att du skapar ett gratiskonto i Visma Tendsign (länk ovan) där du har tillgång till ca 65 % av Sveriges upphandlingar. Du kan däremot inte få påminnelser via Visma Tendsign.

  Vill du få påminnelser om lokala och regionala upphandlingar mm kan du köpa den tjänsten via ett konto i Opic (www.opic.com/bestall/). Där finner du även upphandlingar för övriga Sverige.

  Lagen ska främja konkurrens och bäst utnyttjande av offentliga medel

  Lagen om offentlig upphandlings främsta syfte är att åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt marknad. Lagen syftar till att:

  1. offentliga myndigheter som till exempel kommunen, ska upphandla varor och tjänster för att få bästa kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
  2. företag och företagare (de som säljer varor och tjänster) ska alla, på lika villkor ha möjlighet att lägga anbud och delta i upphandlingar där de ser möjlighet och önskar att bli leverantör av varor eller tjänster
  Två personer som skriver på ett avtal