Fler webbplatser

Invandring och integration

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Integrationshandläggare
  Telefon: 0220-24000
  Besöksadress: Vegagatan 1, Hallstahammar

  Till dig som är nyanländ till Hallstahammars kommun vill vi först och främst säga välkommen! På den här sidan kan du läsa om att söka uppehållstillstånd, flyktingmottagande, vägen in i det svenska samhället och hur du kan engagera dig för integration och mångfald, med mera.

  Det är myndigheten Migrationsverket som ansvarar för och fattar beslut i ärenden som gäller att personer vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller vill ha svenskt medborgarskap. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer, och ansöka om tillstånd för att arbeta, studera, flytta till någon i Sverige och besöka Sverige. Du kan också ansöka om asyl¹ och svenskt medborgarskap.

  ¹Asylsökande är personer som har flytt sitt land och söker skydd.

  På webbplatsen Informationsverige.se får du information om vad du behöver göra och vilka myndigheter du behöver kontakta när du har fått uppe­hålls­tillstånd. Informationen finns på flera språk.

  Alla nyanlända personer kan utifrån sina egna förutsättningar få stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och försörja sig själv. Arbets­förmedlingen hjälper dig som är vuxen och har uppe­hålls­tillstånd. Hallsta­­hammars kommun samarbetar med Arbets­förmedlingen. Du kan få hjälp med att lära dig svenska, utbilda dig och få ett jobb. Arbets­förmedlingen kan också hjälpa dig med att få ekonomiskt stöd eller bidrag under de första två åren i Sverige. Detta kallas etablerings­plan och etablerings­ersättning.

  Läs mer på kommunens webbplats om vad du kan få hjälp med:

  Olika myndigheter hjälps åt för att ge stöd till dig som är ny i Sverige. Myndigheter som kommunen samarbetar med är:

  Mer information om Sverige

  Skarmklipp-InformationSverige.se

  Ett ensamkommande utländskt eller statslöst barn som kommer till Sverige och söker asyl har rätt att få en god man. Du som ställer upp som god man eller förvaltare gör en viktig samhällsinsats genom att hjälpa en medmänniska att inte drabbas av ekonomisk och rättslig förlust.

  När ett ensamkommande barn eller ungdom fått uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnads­havare utses för barnet. Den eller de särskilt förordnade vårdnadshavarna ersätter då den gode mannen som barnet haft under asylprocessen.

  Med integrationsstipendiet vill Hallstahammars kommun lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika möjligheter.