Fler webbplatser

Skyddsrum

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Skyddsrum ska användas av civilbefolkningen i händelse av krig. I Hallstahammars kommun finns drygt 140 skyddsrum inrymda i olika typer av byggnader, det kan vara kommunala fastigheter, som skolor och äldreboenden, flerfamiljshus och industrifastigheter. Ett skyddsrum är alltid utmärkt med en skylt på fasaden.

  Skylt som visar att här finns skyddsrum

  Skyddsrum är ett utrymme som utformas och utrustas så att det kan ge civilpersoner skydd i en eventuell kris- eller krigs­situation. Vem som helst kan använda det skyddsrum som finns närmast.

  Observera att husdjur inte får tas med till ett skyddsrumm, bland annat på grund av allergirisk.

  Karta med alla skyddsrum utmärkta

  Fastighetsägaren ansvarar för underhåll och funktion

  Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret för skyddsrummen. Om en kontroll visar på brister så är det fastighetsägaren som måste åtgärda bristerna.

  För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv.

  Skyddsrummen kan vara förråd eller annat

  Skyddsrum får användas till annat i fredstid. Det är exemplevis vanligt att de används som cykel- eller lägenhetsförråd. Skyddsrummen måste dock kunna ställas i ordning inom två dygn om det behöver användas som skyddsrum.

  MSB ansvarar för kontroller

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum och ett uppdrag att kontrollera att skyddsrummen är funktionsdugliga och går att använda.

  Mer information