Fler webbplatser

Styrelsen för Norra Västmanlands samordningsförbund

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Norra Västmanlands Samordningsförbund är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet. Medlemmarna består av Försäkrings­kassan, Arbets­förmedlingen, Region Västman­land samt sex västmanländska kommuner, där Hallsta­hammar är en.

  Med hjälp av samordningsförbundet ska insatser för personer som behöver ett samlat rehabiliteringsstöd underlättas och mer effektivt organiseras.

  Samordningsförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse, som parterna har utsett. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett reglemente.

  För att planera och genomföra verksamheten finns anställda tjänstepersoner i form av en förbundschef och en verksamhetsutvecklare.