Fler webbplatser

Finskt förvaltningsområde

Befattning: Samordnare ansvarig för finskt förvaltningsområde
Telefon: 0220-24002
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hallstahammars kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket vilket innebär att sverigefinnarna har ett förstärkt skydd och särskilda språkliga rättigheter i kommunen. Du har till exempel rätt att få skriftlig och muntlig information från kommunen på finska. Du har också rätt till förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska.

Du har rätt att tala och skriva på finska när du har kontakt med kommunen

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som infördes år 2010 säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Utöver det grundskydd som lagen ger finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. Hallstahammars kommmun ingår i förvaltningsområde för det finska språket. Därmed har sverigefinnar rätt att använda finska i kontakt med kommunen, både muntligt och skriftligt. Kommunen ska också kunna erbjuda förskola- och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska.

Samverkan och samråd för större inflytande

När en kommun godkänts som förvaltningsområde för en minoritet får kommunen ett statsbidrag som baseras på antalet invånare i kommunen. Hur statsbidraget ska användas bestäms av kommunen i samråd med sverigefinnarna. Ofta används bidraget till exempelvis samråd, kartläggningar, informationsinsatser, utvecklingsinsatser i förskolan och äldreomsorgen och kultursatsningar.

Definition av sverigefinne

Varje individ avgör själv om hen identifierar sig med att tillhöra den sverigefinska nationella minoriteten. Som sverigefinne räknas man om man:

  • själv är född i Finland,
  • om minst en av föräldrarna är född i Finland eller
  • minst en far- eller morförälder är född i Finland.

Finskspråkig kontaktperson

I Hallstahammars kommun finns en samordnare som har huvudansvar för frågor som rör finskt förvaltningsområde. Du är välkommen att kontakta samordnaren om du har några frågor.

Mer information