Fler webbplatser

Finskt förvaltningsområde

Befattning: Samordnare ansvarig för finskt förvaltningsområde
Telefon: 0220-24002
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hallstahammar kommun är förvaltningsområde för finska språket vilket innebär att sverigefinnarna har ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter i kommunen. Du har till exempel rätt att få skriftlig och muntlig information från kommunen på finska. Du har också rätt till barnomsorg och äldreomsorg helt eller delvis på finska.

Du har rätt att tala och skriva på finska när du har kontakt med kommunen

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som infördes år 2010 säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Utöver det grundskydd som lagen ger finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. I kommuner som ingår i förvaltningsområdet (exempelvis Hallstahammars kommun) ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen. Förvaltningsmyndigheter måste se till att det finns personal som behärskar språket eller språken. Kommunen ska också kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.

Samverkan och samråd för större inflytande

När en kommun godkänts som förvaltningsområde för en minoritet får kommunen ett statsbidrag som baseras på antalet invånare i kommunen. Hur statsbidraget ska användas bestäms av kommunen i samråd med minoriteterna.

Ofta används bidraget till exempelvis samråd, kartläggning av språkbehov inom omsorgen, informationsinsatser, utvecklingsinsatser i förskolan och äldreomsorgen, personalkostnader och kultursatsningar.

Definition av sverigefinne

Som sverigefinne räknas man om man:

  • själv är född i Finland,
  • om minst en av föräldrarna är född i Finland eller
  • minst en far- eller morförälder är född i Finland.

Varje individ avgör själv om hen identifierar sig med att tillhöra den sverigefinska nationella minoriteten, enligt minoritetslagens självidentifikationsprincip.

Finskspråkig kontaktperson

I Hallstahammars kommun finns en samordnare för finskt förvaltningsområde. Samordnaren som är finskspråkig är den kontaktperson som hjälper dig i dina kontakter med myndigheter. Det kan till exempel handla om att muntligen översätta brev, boka en tid eller hänvisa till en handläggare i kommunen. Behöver du hjälp vid besök hos en myndighet eller i sjukvården har du möjlighet att beställa tolk.

Mer information