Fler webbplatser

Studievägledning och övriga studierelaterade frågor

  Befattning: Skoladministratör vuxenutbildning och sfi
  Telefon: 0220-24780
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  Postadress:
  Vuxenutbildningen
  734 80 Hallstahammar

  Telefon: 0220-24782
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  OBS! Använd i första hand mejl vid kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Personliga besök sker endast efter tidsbokning.

  På vuxenutbildningen i Hallstahammar kan du boka möte med studie- och yrkesvägledare. Hen kan ge dig information om utbildningsalternativ, yrken och arbetsmarknad. Du kanske vill byta yrke, bli behörig till vidare studier eller söker kompetensutveckling. Tillsammans pratar ni om dina möjligheter och ser över din nuvarande situation. Du kan få stöd i din studieplanering och råd om framtida studier.

  Behöver du stöd i planeringen av dina studier kontakta studie- och yrkesvägledaren via vuxenutbildningens e‑post. Du kan också boka besök genom samma e‑post.

   

  Inför mötet med studie- och yrkesvägledare (syv)

  Ta med dina tidigare betygsdokument och fundera på vad du vill ha ut av samtalet, så att du kommer förberedd.

  Syfte och mål med vägledningssamtal

  I ett vägledningssamtal är syftet att du, utifrån din bakgrund, nuvarande situation och framtida mål, ska få fördjupad kunskap kring studier och yrkesliv. Under samtalet kan vi även göra en studieplanering där det tydligt framgår hur du ska nå ditt mål.

  Alla studerande inom vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. I din studieplan ska dina mål med studierna och hur du ska ta dig, finnas med.

  • Om du vet vad du behöver studera för att nå ditt mål, kan du själv fylla i dessa uppgifter när du ansöker till någon av våra kurser eller utbildningar.
  • Om du är osäker på vad du behöver studera för att nå ditt mål, kan ni planera tillsammans, du och studie- och yrkesvägledaren.

  Under studietiden kan du alltid diskutera planeringen med studie- och vägledare, och studieplanen kan då uppdateras och ändras vid behov.

  Studier inom kommunal vuxenutbildning är kostnadsfria. Du måste själv betala för studielitteratur och andra omkostnader.

   

  Studieekonomi via CSN

  För alla studieformer, förutom sfi, kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du väljer själv om du vill ansöka om både bidrag och lån, eller endast bidrag.

  Studiestartstöd

  Vissa arbetslösa kan under en kortare tid ha rätt till ett särskilt stöd (studiestartstöd) för att läsa in grundskole- eller gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du har funderingar angående studiestartstöd.

  Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare för råd och information om din studieekonomi.

  En gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

   

  En gymnasieexamen (examensbevis) från komvux kan innehålla kursbetyg från gymnasieskolan och komvux eller enbart betyg från komvux. Reglerna för vad en gymnasieexamen från komvux kan innehålla och vara inriktad mot skiljer sig dock från gymnasie­skolans examenskrav.

   

  Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information om examensbevis.

  Här i Hallstahammars kommun kan du beställa kopior på betyg från utbildningar du gått om du varit folkbokförd i kommunen under din studietid. Det gäller grundskole-, gymnasiebetyg och betyg från vuxenutbildning.

   

  Du får en kopia av betyget eller ett utdrag ur en betygskatalog där vi garanterar att kopian överensstämmer med originalet.

  När betygsutskriften är klar kan du antingen hämta ditt betyg i kommunhuset på Norra Prästgårdsgatan 1 i Hallstahammar eller få betyget hemskickat med post till din folkbokföringsadress.

  Betygsdokument från vuxenutbildningen

  När du studerar hos oss på vuxenutbildningen och har slutfört dina planerade kurser eller yrkesutbildning får du dina betyg sammanställda i ett betygsdokument. Detta skrivs ut till dig inom några veckor och skickas hem till dig.

  OBS! Ditt betygsdokument är en värdehandling, som du bör spara på ett säkert sätt. Kom ihåg att aldrig lämna originalet ifrån dig. Vi har endast kopior i vårt arkiv.

  Har du studerat via Vuxenutbildningscentrum (VUC) i Västerås eller annan utförare måste du vända dig dit för att få ditt betyg.