Fler webbplatser

Kostnad för äldreomsorg

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Alla människor ska ha råd med kommunal äldreomsorg. Därför finns högkostnadsskydd på äldreomsorg i form av en maxtaxa. Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man har i pension och vad man har för tillgångar. Har man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar efter att man har betalat avgifterna för äldreomsorgen.

  Omsorg du betalar för kan vara antingen service och stöd eller personlig omvårdnad

  När du blir äldre och kanske sjuklig eller har en funktionsnedsättning kan du ha behov av stöd och hjälp från kommunen. Många vill så länge som möjligt bo kvar i sin egen bostad och för att underlätta detta kan du beviljas bistånd (hemtjänst) med servicetjänster som exempelvis städning, tvätt av kläder, matleveranser och inköp men också personlig omvårdnad som exempelvis hjälp med personlig hygien, på- och avklädning eller hjälp att ta din medicin.

  Om behovet av stöd och omsorg är så pass stort att det inte går att tillgodose i det egna hemmet kan du få flytta till ett särskilt boende (äldreboende eller demensboende).

  Det krävs ett beslut om bistånd (biståndsbeslut) både för hemtjänstinsatser och för särskilt boende. Du ansöker om insatserna hos en biståndshandläggare.

  Maxtaxan ger ett högkostnadsskydd

  Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 2 359 kronor per månad (2023) och är densamma i hela landet.

  Förbehållsbelopp – lägsta summa som ska vara kvar när skatt, bostad och omsorg är betald

  Efter att skatt, bostadskostnad och omsorgsavgiften är betald ska du ha kvar minst 6 470 kronor per månad (2023) om du är ensamstående och 5 279 kronor (2023) vardera för makar för personliga utgifter. Om du inte har kvar det beloppet så reduceras din omsorgsavgift. Beloppet kallas för förbehållsbelopp.

  Kostnaden för särskilt boende är tredelad

  Kostnaden för att bo i särskilt boende (äldreboende, demensboende eller korttidsboende) kan delas upp i tre olika delar:

  • Hyra för lägenheten
   (Här tecknar du ett personligt hyresavtal med hyresvärden. Hyran ingår inte i högkostnadsskyddet. Har du en låg månadsinkomst kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats. Du kan också ringa till Pensionsmyndigheten på telefon 0771-776 776)
  • Service och personlig omvårdnad
   (Ingår i högkostnadsskyddet, du betalar aldrig mer än maxtaxan)
  • Måltider
   (Särskild taxa för måltider finns beslutad av äldrenämnden. Ingår inte i högkostnadsskyddet)

  Äldreomsorgsavgifterna i Hallstahammars kommun