Fler webbplatser

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Anna Landehag
Befattning: Förvaltningschef (chef) för barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0220-24172
E-post: anna.landehag@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Förvaltningen ansvarar bland annat för förskoleverksamheten, grundskolan, grundsärskolan, fritidshemsverksamheten och gymnasieutbildningen. I ansvarsområdet ingår att bereda och verkställa ärenden till nämnden.

Förvaltningens organisation

Barn- och utbildningsförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena:

  • Förskola
  • Grundskola, grundsärskola och skolbarnomsorg (fritidshemsverksamhet)
  • Gymnasieutbildning
  • Måltidsverksamhet

Barn- och utbildningsförvaltningen leds av tillförordnad förvaltningschef Anna Landehag. Verksamhetsområdena leds i sin tur av områdeschefer. Som förvaltnings- och områdesstöd på central nivå finns kvalitets- och ekonomicontroller, kvalitetsutvecklare samt en skolintendent. På förskolorna finns ansvariga rektorer och skolorna leds av rektorer och biträdande rektorer. Förvaltningen har också en måltidschef anställd som anvsvarar för måltids­verksamheten.

  • Antal anställda: cirka 440 medarbetare
  • Årsbudget: cirka 380 miljoner kronor

Ansvarig nämnd

Du är välkommen att kontakta förvaltningen

Du är välkommen att kontakta förvaltningschefen direkt. Är du osäker på vem du söker och som kan svara dig i ett ärende kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

Barn- och utbildningsförvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att utföra det arbetet.