Fler webbplatser

Demensboende

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  När du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp. Kommunen kan erbjuda allt från rådgivning och avlastning till boende, antingen i kortare perioder eller i ett permanent demensboende. I Hallstahammars kommun finns särskilda avdelningar som riktar sig till personer med demensproblematik på alla våra tre äldreboenden.

  För att få flytta in på ett demensboende krävs att du får ett biståndsbeslut om stödinsatsen särskilt boende. Du kan ansöka om stödet både skriftligt och muntligt. Antingen skickar du in en ansökan direkt via webben eller på en blankett. Eller så kontaktar du en bistånds­handläggare som kan guida och hjälpa dig med din ansökan.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Solgläntan och Tuvan är de enheter på Lövåsen som i ett gruppboende riktar sig till personer med demensproblematik.

  Namn: Hemvisten Solgläntan på äldreboendet Lövåsen
  Telefon: 0220-24522

  Namn: Hemvisten Tuvan på äldreboendet Lövåsen
  Telefon: 0220-24249

  På Strandgården i Kolbäck finns åtta gruppboendeplatser för personer med demensproblematik.

  Demensavdelningarna på Äppelparken heter Strömsholm 1 och 2.

  Namn: Hemvisten Strömsholm 1 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24811

  Namn: Hemvisten Strömsholm 2 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24812