Fler webbplatser

Stöd och omsorg

På sidorna som finns under områdes­ingången "Stöd och om­sorg" finns information mesta­dels om sådant som social­förvaltningen i kommunen ansvarar för. Här kan du söka försörjnings­stöd, hem­tjänst, läsa om äldre­omsorg, bli god man, läsa om vilket stöd du kan få om du har en funktions­nedsättning eller funktions­variation, eller om du vårdar en när­stående och behöver stöttning i den situationen. Här finns också information om annat stöd och om­sorg exempel­vis om du står utanför arbets­marknaden, är ny i Sverige, har en beroende­problematik eller är utsatt för hot och våld.