Fler webbplatser

Barn och elever är försäkrade

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Svedea AB
  Befattning: Kollektiv olycksfallsförsäkring
  Telefon: 0771-160199
  E-post: skadorforetag@svedea.se

  Namn: Protector Försäkring
  Befattning: Patientförsäkring för skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård
  Telefon: 08-41063700
  E-post: skador@protectorforsakring.se

  Hallstahammars kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Kommunen har också en patientförsäkring som bland annat gäller för skador som uppkommit i samband med den kommunala skolhälsovården.

  Olycksfallsförsäkring – om någon skadat sig

  Hallstahammars kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för grupper av barn och elever folkbokförda i Hallstahammars kommun. Försäkringen gäller bara för olycksfall, inte för sjukdom.

  De grupper som är försäkrade dygnet runt är:

  • barn som har barnomsorg i våra kommunala förskolor samt barn som går i fristående förskola eller pedagogisk verksamhet (Hagvidson Ekot och Ålle-bålle) i Hallstahammars kommun.
  • barn, folkbokförda i Hallstahammars kommun, som har förskoleplats i annan kommun (enskild eller privat).
  • elever som går i förskoleklass, grundskolan och anpassad grundskola i Hallstahammars kommun.
  • elever, folkbokförda i Hallstahammars kommun, som går i förskoleklass, grundskolan och anpassad grundskola i en annan kommun (både kommunal och friskola).
  • elever, folkbokförda i Hallstahammars kommun, som går i gymnasiet i en annan kommun (både kommunal och friskola).
  • personer som ingår i kommunens aktivitetsansvar och är ute på praktik.
  • personer i omsorgsverksamhet enligt LSS.
  • personer enligt lag placerade i familjehem.

  De grupper som är försäkrade när verksamhet pågår är:

  • Elever i kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial)
  • Elever som läser svenska för invandrare (sfi)
  • Elever i Lärvux-verksamhet

  Vid olycksfall – uppsök läkare eller tandläkare och anmäl skadan till försäkrings­bolaget

  Om ditt barn eller den som är försäkrad råkar ut för en olycka och skadar sig ska hen uppsöka läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Du ska också göra en anmälan direkt till försäkringsbolaget. I första hand använder du webb­formuläret. I andra hand kan du anmäla på en blankett som du skickar till försäkringsbolaget.

  Kom ihåg att spara alla kvitton för utlägg du haft i samband med olycksfallet.

  Fullständiga försäkringsvillkor i försäkringsbeskedet

  Drabbad av patientskada – det finns en försäkring

  Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård, till exempel vid skolhälsovården.