Fler webbplatser

Så fungerar socialtjänsten

  Telefon: 0220-24604

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Socialtjänsten (soc) arbetar för barns bästa och hjälper många familjer. Om du som vårdnadshavare eller förälder vill söka hjälp kan du kontakta socialtjänsten i kommunen. Här hittar du också länk till information på många olika språk.

  Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar personer med särskild kunskap om barns behov. Många familjer får hjälp av socialtjänsten. Till exempel kan det handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också ge stöd och hjälp till barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

  Om man tror att man behöver stöd eller skydd går det bra att själv kontakta socialtjänsten och berätta om sin situation. Både barn och föräldrar kan kontakta socialtjänsten för att få hjälp och stöd.

  > Så fungerar socialtjänsten (Socialstyrelsens webb)

  På Socialstyrelsens webbplats (hemsida) finns information om hur socialtjänsten arbetar för barns bästa och du kan också läsa om lagen om vård av unga, LVU. Här finns också frågor och svar (FAQ) på många olika språk.

  Ett litet barn går uppför en trappa tillsammans med en kvinna