Fler webbplatser

Ledamöter i tekniska nämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: tekniskanamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Tekniska nämnden
734 80 Hallstahammar

Tekniska nämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom tekniska förvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Tekniska nämndens ledamöter

 1. Marijo Edlund (S), ordförande, Marijo.Edlund@hallstahammar.se
 2. Reinder Nispeling (L), 1:e vice ordförande, Reinder.Nispeling@hallstahammar.se
 3. Susanne Johansson (S), 2:e vice ordförande, Susanne.Johansson@hallstahammar.se
 4. Lars Wilhelmsson (C), Lars.Wilhelmsson@hallstahammar.se
 5. Jenny Landernäs (M), Jenny.Landernas@hallstahammar.se
 6. Peter Ristikartano (MP), Peter.Ristikartano@hallstahammar.se
 7. Sigrid Moser-Nyman (SD), Sigrid.Mosernyman@hallstahammar.se

Tekniska nämndens ersättare

 1. Eric Tranehag (L), Eric.Tranehag@hallstahammar.se
 2. Aliki Karlsson (S), Aliki.Karlsson@hallstahammar.se
 3. Jim Larsson (S), Jim.Larsson@hallstahammar.se
 4. Ulf Olsson (C), Ulf.Olsson@hallstahammar.se
 5. Barbro Sonesson (M), Barbro.Sonesson@hallstahammar.se
 6. Kenth Rydén (KD), Kent.Ryden@hallstahammar.se
 7. Claes Gustavsson (SD), Claes.Gustavsson@hallstahammar.se