Fler webbplatser

Ledamöter i tekniska nämnden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: tekniskanamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Tekniska nämnden
  734 80 Hallstahammar

  Tekniska nämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom tekniska förvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

  Tekniska nämndens ledamöter

  1. Marijo Edlund (S), ordförande, Marijo.Edlund@hallstahammar.se
  2. Reinder Nispeling (L), 1:e vice ordförande, Reinder.Nispeling@hallstahammar.se
  3. Susanne Johansson (S), 2:e vice ordförande, Susanne.Johansson@hallstahammar.se
  4. Lars Wilhelmsson (C), Lars.Wilhelmsson@hallstahammar.se
  5. Hans Strandlund (M), Hans.Strandlund@hallstahammar.se
  6. Peter Ristikartano (MP), Peter.Ristikartano@hallstahammar.se
  7. Sigrid Moser-Nyman (SD), Sigrid.Mosernyman@hallstahammar.se

  Tekniska nämndens ersättare

  1. Jesper Bertilsson (L), Jesper.Bertilsson@hallstahammar.se
  2. Aliki Karlsson (S), Aliki.Karlsson@hallstahammar.se
  3. Jim Larsson (S), Jim.Larsson@hallstahammar.se
  4. Ulf Olsson (C), Ulf.Olsson@hallstahammar.se
  5. Jan-Erik Fallberg (M) Jan-erik.Fallberg@hallstahammar.se
  6. Mikael Ovesson (KD), Mikael.Ovesson@hallstahammar.se
  7. Andreas Ångman (SD), Andreas.Angman@hallstahammar.se