Fler webbplatser

Ledamöter i valnämnden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24009
  E-post: valnamnden@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress:
  Hallstahammars kommun,
  734 80 Hallstahammar

  Valnämnden består av fem ledamöter. Nämnden sammanträder vid behov de år det är val. Ärenden handläggs av kommunstyrelseförvaltningen.

  Valnämndens ledamöter

  1. Thure Andersen (S), ordförande, Thure.Andersen@hallstahammar.se
  2. Kerstin Persson (C), 1:e vice ordförande
  3. Lennart Ahlström (S), Lennart.Ahlstrom@hallstahammar.se
  4. Stieg Andersson (M), Stieg.Andersson@hallstahammar.se
  5. Vakant (V),

  Valnämndens ersättare

  1. Vakant (S)
  2. Richard Erikson (L)
  3. Vakant (S)
  4. Torbjörn Estelli (M), Torbjorn.Estelli@hallstahammar.se
  5. Carina Byhlin (KD), Carina.Byhlin@hallstahammar.se