Fler webbplatser

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se

Under den här rubriken får du information om vad det innebär att resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst och vilka regler som gäller. Du hittar också länkar till ansökningsformulär eller blanketter och telefonnummer dit du ringer för att beställa dina resor.

Färdtjänst är en service som är till för att du som har en funktions­nedsättning ska kunna resa på samma sätt som en person utan funktions­nedsättning. Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst.

Att åka med färdtjänst innebär att:

 • du som på grund av din funktionsnedsättning inte kan förflytta dig på egen hand eller resa med kollektivtrafik blir hämtad och skjutsad av en färdtjänstchaufför.
 • fordonet är anpassat så att du med funktionsnedsättning kan åka tryggt och säkert.
 • du får åka inom kommunen och till resmål i Västmanlands län.
 • du betalar 30 kronor för en enkel resa i Hallstahammars kommun och 105 kronor för en enkel resa i länet.
 • du kan få åka tillsammans med andra personer. Du kan behöva åka en längre resrutt och resan kan ta lite längre tid.

För att få färdtjänst måste du:

 • vara folkbokförd i Hallstahammars kommun.
 • ha en långvarig eller bestående funktionsnedsättning som gör att du inte kan förflytta dig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationer, som till exempel tåg eller buss.

Observera att du behöver skicka med ett läkarintyg med din ansökan.

Vill du ha hjälp att fylla i ansökan eller behöver mer information är du välkommen att kontakta kommunens färdtjänst­handläggare.

Du beställer din färdtjänstresa hos Västanhede Trafik som kör Hallstahammars kommuns färdtjänstresor.

 • Telefonnumret du ringer (dygnet runt) är 0220‑247 00.
 • Du behöver uppge namn, personnummer, var du behöver bli hämtad och vart du ska resa.
 • Beställ resan tidigast 14 dagar och senast 90 minuter innan du vill resa.
  Observera 1. Om du behöver åka specialfordon eller resa utanför kommungränsen, men inom länet behöver du beställa din resa före klockan 14.00 dagen innan resan.
  Observera 2. Beställning av resor under storhelger, som jul och nyår måste beställas minst en månad innan.

Om du behöver ska chauffören hjälpa dig in i och ut ur fordonet, samt lasta i och ur dina hjälpmedel. Du kan också få hjälp av chauffören att bära bagage till och från lägenhetsdörr eller motsvarande (som ligger i markplan). Du kan få hjälp med maximalt två kassar eller väskor.


Om du behöver hjälp under själva resan, utöver den hjälp som taxichauffören kan ge dig kan du ansöka om att få ta med dig en ledsagare. Ledsagare beviljas endast om behov är knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagare ordnar du själv. Den som själv har färdtjänst kan inte vara ledsagare.


Om du behöver hjälp i anslutning till resan, till exempel för att uträtta ärenden, kan du i mån av plats ta med dig en med­resenär. Medresenären betalar 50 kronor för enkel resa i Hallstahammars kommun och 125 kronor för enkel resa i länet.

Färdtjänst får inte omfatta sjuk- och behandlingsresor (till tandläkaren, läkaren, sjukgymnasten eller distriktssköterskan). Inte heller skol­skjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering får ske med färdtjänst. Sådana resor kan du istället ha rätt att genomföra på annat sätt.

Riksfärdtjänst är en service som är till för att du som har en funktions­nedsättning ska kunna resa i Sverige på samma sätt som en person utan funktions­nedsättning. Det är lagen om riksfärdtjänst som reglerar vem som har rätt att få riks­färd­tjänst.

Om du ska resa inom Sverige, men utanför Västmanlands län, och inte ensam kan klara att åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om riksfärdtjänst. Syftet för resan kan vara nöje, fritidsaktivitet eller annat personligt ärende. Du kan inte få riksfärdtjänst om resorna betalas av stat, kommun, region eller något företag. Innan beslut fattas gör färd­tjänst­handläggaren en utredning om funktionshindrets omfattning och ändamålet med resan.


Du reser i första hand med buss, tåg eller flyg. Vid speciella behov kan du få resa med annat fordon.

Att åka riksfärdtjänst med tåg innebär till exempel att:

 • du får biljetten betald för ledsagare
 • du kan åka sovvagn istället för sittvagn
 • du kan få åka i första klass om behovet inte kan tillgodoses i andra klass
 • du kan få taxi på vissa delsträckor och tåg på de långa sträckorna
 • Du måste vara folkbokförd i Hallstahammar.
 • Du har en stor och bestående funktionsnedsättning som bedöms bestå mer är tolv månader, läkarutlåtande kan begäras.
 • Du klarar inte att resa ensam med allmänna kommunikationer och behöver större utrymme när du reser med tåg, buss eller bil.

Observera att du kan bli ombedd att skicka in ett läkarintyg.

Vill du ha hjälp att fylla i ansökan eller behöver mer information är du välkommen att kontakta kommunens färdtjänst­handläggare.

 

Ansök i god tid

Du behöver ansöka om din riksfärdtjänstresa i god tid, minst fyra veckor innan du ska resa. Vid resor under sommarmånaderna gäller sex veckors handläggningstid.
Inför jul- och nyårs­helgerna måste ansökan lämnas in senast den 10 november.

Din avgift beslutas av regeringen och grundar sig på resans längd. Lägsta avgiften är 105 kronor per enkelresa. Är du under 26 år betalar du 70 procent av avgiften.

 

Vid resor med allmänna kommunikationer får du ett inbetalningskort tillsammans med din biljett. Vid resa med taxi eller specialfordon betalar du avgiften direkt till chauffören.

Ledsagare är en person som måste följa med dig för att du som har tillstånd till riksfärdtjänstresa ska kunna genomföra resan. Ledsagarens uppgift är att följa med under resan och inte att hjälpa till på resmålet. Du måste själv skaffa ledsagare. Vid resa med flyg, taxi eller specialfordon behövs ledsagare bara i undantagsfall.


Ledsagare och eventuell medresenär hämtas och lämnas på samma adress som resenären.

Om du inte är nöjd med beslutet om färdtjänst kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor efter att du tagit del av ditt beslut.