Fler webbplatser

Förskolans kvalitetsarbete, resultat och jämförelser

För att utveckla och förbättra verksamheten inom förskolan arbetar barn- och utbildningsförvaltningen ständigt med resultat- och verksamhetsuppföljning. Alla medarbetare inom organisationen är engagerade i det arbetet. 

Kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt vilket betyder att man följer upp, analyserar, dokumenterar, planerar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Kvalitetsarbetet ska bidra till att de nationella och lokala målen nås. I dokumentationen ska det finnas en bedömning av om målen har förverkligats. Det ska också finnas en beskrivning av vad kommunen respektive förskolan tänker göra för att nå målen.