Fler webbplatser

Totalförsvarsplikt - allas skyldighet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret. Att försvara Sverige och värna vår gemen­samma säker­het, fri­het och själv­ständighet är ett ansvar för oss alla som bor här. Sverige har sedan 1995 total­försvars­plikt. Den innebär att alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år¹ kan kallas in för tjänstgöring om landet skulle vara hotat eller utsatt för angrepp.

  Hjälpas åt att försvara vårt land

  Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • värnplikt inom militären
  • civilplikt inom till exempel räddningstjänsten
  • allmän tjänsteplikt (gäller bara vid höjd beredskap)

  Totalförsvarsplikten kan handla om allt från att bära vapen i strid, alltså traditionell militärtjänst, till att rensa upp efter stora olyckor. Ett exempel på en situation som skulle kunna leda till totalförsvarsplikt i fredstid är sanering efter en kärn­krafts­olycka.

  Allmän tjänsteplikt omfattar dem som inte är militärer och kan innebära att man får arbeta vid något företag istället för någon som inkallats. Exempelvis kan det gälla arbete inom sjukvården.

  Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

  Mer information

  Det finns flera webbplatser som olika myndigheter står bakom där du kan få mer information.

  ¹ Ett förtydligande:
  Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige.