Fler webbplatser

Ledamöter i kommunstyrelsen och dess utskott

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kommun@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 11 ledamöter. Kommunalrådet Catarina Pettersson (S) är ordförande.

  Kommunstyrelsens ärenden förbereds av tjänstepersoner inom kommunstyrelseförvaltningen. Förberedelserna inför mötena i kommunstyrelsen sker i styrelsens båda utskott; arbetsutskottet och personalutskottet.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott

  1. Catarina Pettersson (S), ordförande
  2. Anna Gunstad Bäckman (C), vice ordförande
  3. Hans Strandlund (M)

  Kommunstyrelsens personalutskott

  1. Rolf Hahre (S), ordförande
  2. Sigge Synnergård (L), vice ordförande
  3. Hans Strandlund (M)

  Kommunstyrelsens ledamöter

  1. Catarina Pettersson (S), ordförande, Catarina.Pettersson@hallstahammar.se
  2. Anna Gunstad Bäckman (C), 1:e vice ordförande, Anna.GunstadBackman@hallstahammar.se
  3. Kjell Ivemyr (S), 2:e vice ordförande, Kjell.Ivemyr1@hallstahammar.se
  4. Ingvor Regnemer (S), Ingvor.Regnemer@hallstahammar.se
  5. Tony Frunk (S), Tony.Frunk@hallstahammar.se
  6. Sigge Synnergård (L), Sigurd.Synnergard@hallstahammar.se
  7. Hans Strandlund (M), Hans.Strandlund@hallstahammar.se
  8. Håkan Freijd (M), Hakan.Freijd@hallstahammar.se
  9. Tommy Emterby (KD), Tommy.Emterby@hallstahammar.se
  10. Reijo Tarkka (V), Reijo.Tarkka@hallstahammar.se
  11. Claes Gustavsson (SD), Claes.Gustavsson@hallstahammar.se

  Kommunstyrelsens ersättare

  1. Rolf Hahre (S), Rolf.Hahre@hallstahammar.se
  2. Jouni Ståhlhane (C), Jouni.Stahlhane@hallstahammar.se
  3. Marijo Edlund (S), Marijo.Edlund@hallstahammar.se
  4. Lennart Ahlström (S), Lennart.Ahlstrom@hallstahammar.se
  5. Barbara Kabacinski Hallström (L), Barbara.KabacinskiHallstrom@hallstahammar.se
  6. Reinder Nispeling (L), Reinder.Nispeling@hallstahammar.se
  7. Bertil Bredin (M), Bertil.Bredin@hallstahammar.se
  8. Stieg Andersson (M), Stieg.Andersson@hallstahammar.se
  9. Kenth Erngren (V), Kenth.Erngren@hallstahammar.se
  10. Moa Jonsson (V), Moa.Jonsson@hallstahammar.se
  11. Ewa Björklind (SD), Ewa.Bjorklind@hallstahammar.se