Fler webbplatser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige kan jämföras med riksdagen och fattar de övergripande besluten. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att lyssna. Mötena hålls i kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norra Prästgårdsgatan 1 i Hallstahammar. Mötena börjar som regel klockan 18.30, men vissa gånger börjar de tidigare om många punkter står på dagordningen.