Fler webbplatser

Kommunalt avlopp

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det har till uppgift att leda bort och rena avlopps­vatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt. Med det kommunala avloppssystemet (VA-systemet) där exempelvis avloppsreningsverk och ledningsnät ingår ser kommunen till att vattnet renas i flera steg enligt gällande regler och lagar.