Fler webbplatser

Agenda 2030 - de 17 globala målen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Ulrika Jonsson
  Befattning: Områdeschef för kundcenter, nämndkansli samt strategisk utveckling och planering (enhetschef även för strategisk utveckling och planering)
  Telefon: 0220-24674
  E-post: ulrika.jonsson@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  De Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

  Lär dig mer om De Globala målen och vad Hallstahammars kommun gör genom att klicka på det mål du vill läsa mer om.

  Mål 1
  Mål 2
  Mål 3
  Mål 4
  Mål 5
  Mål 6
  Mål 7
  Mål 8
  Mål 9
  Mål 10
  Mål 11
  Mål 12
  Mål 13
  Mål 14
  Mål 15
  Mål 16
  Mål 17