Hallstahammars resecentrum

  Namn: Oscar Bogren
  Befattning: Områdeschef samhällsbyggnad och näringsliv
  Telefon: 0220-24063
  E-post: oscar.bogren@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hallstahammars framtida resecentrum kommer göra det enklare att byta mellan buss och tåg för att fortsätta en resa. Här kommer det finnas parkeringsplatser för cykel och bil och du ska kunna vänta på buss eller tåg i skydd av väder och vind. Resecentrumet kommer skapas genom att busstrafikens slutstation (nuvarande bussterminalen) flyttas närmare dagens järnvägsstation.

  Bild på förslaget till nytt resecentrum

  Samhällsbyggnadsenheten i Hallstahammars kommun, i samarbete med Norconsult, Sweco och Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland, har arbetat fram en förslagshandling på det nya resecentret.

  I stora drag innehåller förslaget:

  • 4 busshållplatser med väderskydd
  • Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett
  • Cirka 200 cykelparkeringar som till största del är väderskyddade och ramlåsbara
  • Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar
  • Cykelväg, gångstråk och torgyta
  • Träd och buskar
  • Belysning, bänkar, papperskorgar

  Hallstahammars centrum med ett helhetsperspektiv — ett långsiktigt arbete i flera steg

  År 2015 började kommunen att ta fram ett planprogram för Hallstahammars centrum. Programmet godkändes av kommunfullmäktige hösten 2017. Programmet är ett underlag för långsiktig utveckling av Hallstahammars centrum där fokus har legat på ett helhetsperspektiv. Ett av programmets åtgärder resulterade i förslaget att busstrafikens slutstation (nuvarande bussterminalen) flyttas och samlokaliseras vid Hallstahammars järnvägsstation i ett nytt resecentrum. Lägligt arbetar regionen (före detta Landstinget Västmanland) för att möjliggöra halvtimmestrafik på Bergslagspendeln som bland annat trafikerar Hallstahammar och Västerås. Resecentrumprojektet och regionens planer stämmer väl med målet att förbättra för kommunens invånare att kunna byta mellan färdslag på ett enkelt sätt samt att öka andelen som åker tåg.

  Parallellt med planprogrammets arbete tog kommunen fram en ny detaljplan för Knektbacken där järnvägsstationens område finns med. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige hösten 2017. Detaljplanen innebär i stora drag att ett nytt bostadsområde kan byggas om cirka 150 lägenheter, ett nytt stråk kan anläggas mellan resecentrum och Hallstahammars centrum och att ett nytt resecentrum kan byggas.

  Som ett första steg i utvecklingen av Knektbacken har nu förslaget på nytt resecentrum tagits fram.

  Observera att det fortfarande kommer finnas kvar busshållplatser för både buss 511 och Brukslinjen i centrum.

  Mer information

  Mer information och svar på frågor kan kommunens planchef.