Kvarteret Hackspetten

  Namn: Carina Elliott
  Befattning: Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
  Telefon: 0220-24065
  E-post: carina.elliott@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I nordöstra delen av Hallstahammars tätort i anslutning till Häradsvägen, Orrvägen och Näktergalsvägen planeras kvarteret Hackspetten för småhusbebyggelse. Försäljning av tomter förväntas ske tidigast år 2020.

  Planförslaget innebär bland annat att:

  • 13 nya byggrätter för småhusbebyggelse tillkommer
  • en ny gata in till planområdet skapas
  • cykelanslutningar till området ges möjlighet att förbättras
  • stora delar av skogsområdet i väster bevaras
  Kartbild kvarteret Hackspetten