Ny översiktsplan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hallstahammars kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för hur framtidens Hallstahammar ska se ut. Här planeras hur livet ser ut i Hallstahammars kommun i framtiden, var vi ska bo och vilken service vi ska ha, var företag och butiker får finnas och hur vi ska förflytta oss. Du kan delta i arbetet och påverka hur framtidens Hallstahammar ska se ut genom att lämna synpunkter på förslaget vid flera tillfällen under arbetet.

  Tidig dialog - enkät om Hallstahammar – idag och i framtiden

  Vi är intresserade av att veta vad du som bor eller vistas i Hallstahammars kommun tycker bra eller mindre bra om i kommunen idag, samt vad du önskar dig för framtidens Hallstahammar. Kommunen har därför tagit fram en digital enkät (frågeformulär) som vi gärna vill att du fyller i så vi kan få ta del av vad just du tycker och önskar. Enkäten kommer vara tillgänglig att fylla i mellan den 1 juli – 2 september 2022.

  Materialet från enkäten kommer tas med i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen och till det förslag som sedan kommer ställas ut på samråd. Under samrådet kommer du även få möjlighet att tycka till om förslaget. Mer information om samrådet kommer längre fram.

  Vad är en översiktsplan

  Alla kommuner i Sverige måste enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta och som visar på hur kommunens långsiktiga utveckling, samt användning av mark- och vattenområden, är tänkt att ske. Översiktsplanen är ett viktigt dokument för att planera för en hållbar framtid där strategiska och medvetna val om kommunens framtid beslutas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, det vill säga att den inte är tvingande, men utgör emellertid ändå ett starkt vägledande dokument som ska ligga till grund för exempelvis detaljplanering och prövning av bygglov. Översiktsplanen ska vara vägledande för all ärendehantering och beslut som tas vid kommunala och statliga myndigheter i frågor som rör byggande och markanvändning.

  Processen för att ta fram en ny översiktsplan

  Bilden visar hur översiktsplanens process ser ut: