Hakemus, ilmoitus ja tarvearvionti

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Ennenkuin voit saada apua kotipalvelulta, toimeentulotukea, päivätoimintaa, saattajapalvelua, lomitusta, lyhytaikaishoitoa ja turvahälyttimen tai päästä eritysasuntolaan tarvitaan avuntarvepäätös sosiaalipalvelulain (SoL) tai lain eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) mukaan. Voit anoa tarvitsemaasi apua jättämällä avuntarpeenkäsittelijälle joko kirjallisen tai suullisen hakemuksen.

Tuen myöntämiseksi vaaditaan hakemus

Jos tarvitset tukea, hoivaa tai palveluja, voit toimittaa hakemuksen avuntarpeenkäsittelijöille. Käytettävissä olevasta tuesta säädetään sosiaalipalvelulaissa tai laissa eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) ja avun tarve arvioidaan hakijan yksilöllisten tarpeiden perusteella. Avuntarpeenkäsittelijä tai LSS-käsittelijä päättää asiassa laaditun selvityksen pohjalta onko sinulla oikeus saada hakemaasi tukea.

Voit hakea tukea

  • suullisesti tai kirjallisesti
  • uskotun miehen tai edunvalvojan kautta
  • sinun huoltajan kautta jos olet alle 18 vuotta

Kun hakemuksesi tulee perille

Hakemuksesi tultua perille avuntarpeenkäsittelijä tai LSS-käsittelijä ottaa yhteyttä sinuun.
Hakemuksesi pohjalta käsittelijä laatii selvitykseen ja arvioi tarpeesi ja sen, miten ne parhaiten voidaan täyttää. Avuntarpeenkäsittelijä koostaa tiedot tilanteestasi ja päivittäisestä elämästäsi. Olette yhteydessä joko henkilökohtaisesti. Joskus selvitystä on täydennettävä hoidonantajien laatimilla lausunnoilla. Siihen vaaditaan kuitenkin
suostumuksesi.

Jos hakemuksesi hylätään kokonaan tai osittain, on päätöksestä käytävä ilmi miksi et saa hakemaasi tukea. Jos sinulle myönnetään hakemasi tuki, on päätöksestä käytävä ilmi mitä tukea sinulle on myönnetty ja kuinka paljon.

Jos olet tyytymätön päätökseen

Jos olet tyytymätön päätökseen, sinulla on oikeus valittaa siitä. Valitus on tehtävä kirjallisena kolmen viikon kuluessa siitä, kun sait päätöksen tiedoksesi. Saat päätöksen mukana tietoja siitä, miten sinun tulee toimia, jos haluat valittaa siitä. Lisätietoja ja apua valituksen laatimiseen saat avuntarpeenkäsittelijältä.