Ympäristö ja ilmasto

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Markförvaltare
  Telefon: 0220-24064
  E-post: samhallsbyggnad@hallstahammar.se

  Täältä saat tietoa energia- ja ympäristöneuvonnasta, melusta, ilman laadusta, auton pesusta ympäristöystävällisellä tavalla, mitä avotulentekokielto tarkoittaa ja mitä sääntöjä on puunpoltolle.

  Melu

  Melu on ei-toivottua ääntä, joka on epämiellyttävää, häiritsevää, odottamatonta tai kuulolle haitallista. Suurin osa ympäristömelusta on peräisin liikenteestä, erityisesti tieliikenteestä. Melun aiheuttaman haitan suuruuteen vaikuttavat muun muassa äänen fysikaaliset ominaisuudet kuten voimakkuus, taajuus, kapeakaistaisuus ja impulssimaisuus altistumisen aika ja paikka henkilön yksilölliset ominaisuudet kuten meluherkkyys ja asenne äänilähdettä kohtaan.

  Jos koet ei-toivottua melua, niin yritä ensin ottaa selville kuka aiheuttaa häiriön. Kunnan Ympäristöhallinto voi vaatia että
  toiminnanharjoittaja tekee melunmittauksen jos toiminnan koetaan aiheuttavan häiritsevää melua.

  Ilmanlaatu

  Ilmanlaatua heikentää monet tekijät niin kuin autoliikenne, teollisuus ja energiatuotantolaitokset. Suojataakseen meitä haitallisilta ilmasaasteilta Ruotsissa on asetettu ympäristönlaatunormit ulkoilmalle. Hallstahammarissa suoritetaan ilman laadun seurantaa ja tarkastuksia sekä otetaan näytteitä sen selvittämiseksi. Tasot täyttävät hyvin laitetut vaatimukset.

  Pese autosi ympäristöystävällisellä tavalla

  Auton pesu on järjestettävä niin, ettei pesuvesi valu sadevesiviemäriin pihalla tai kadulla.Pohjavesialueilla, rannoilla ja kaduilla pesu on aina kielletty. Sallittuja tee-se-itse -pesupaikkoja on monilla huoltamoilla. Liuotinpohjaisia aineita ei saa koskaan käyttää muuaalla, kuin auton pesuun varta vasten rakennetulla ja asianmukaisesti varustetulla pesupaikalla.

  Avotulenteko

  Tulen käsittelyssä jokaisen tulee kiinnittää huomiota tulipalon välttämiseen

  • jokaisen on oltava huolellinen ja varovainen tulipalon vaaran ja vahingon välttämiseksi
  • jokaisen on myös mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että avotulen yhteydessä noudatetaan tulipalon ehkäisemiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä
  • avotulen paikka on valittava siten, ettei siitä aiheudu palon leviämisvaaraa joko maastoon tai rakennukseen
   erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli aiheuttavat leviämisriskiä
  • avotulen sytyttäjä on vastuussa tulesta
  • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että n tulipalon vaara on ilmeinen. 

  Polta puuta puhtaasti

  Tulisijojen käyttö aiheuttaa savua eli päästöjä ilmaan. Erityisesti, jos poltetaan jätteitä tai märkää puuta, savupiipusta tupruaa runsaasti hiukkasia, häkää ja hiilivetyjä. Nämä ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja myös vähentävät viihtyisyyttä. Ratkaisevinta puhtaassa polttamisessa on polttoaineen valinta; tulisijassa tulisi polttaa pelkästään kuivaa, puhdasta puuta. Maalattua, liimattua tai kyllästettyä puuta ei saa polttaa lainkaan, kuten ei muutakaan jätettä. Tämä on kielletty kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä.