Yhteiskuntarauhan säilyttäminen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hallstahammarin kunnassa tehdään jatkuvasti monien yhteistoimien puitteissa työtä kunnan asukkaiden turvallisuuden parantamiseksi.

  Naapurustopartio - lisää turvallisuutta

  Naapurustopartion tarkoituksena on tutustua naapureihin ja tehdä yhteistyötä muun muassa kiinteistönomistajien,
  poliisin ja kunnan kanssa tavoitteena vähentää rikollisuutta sekä turvattomuuden tunnetta naapurustossa. Yhdessä ihmiset voivat auttaa toisiaan pitämään silmällä kotejaan ja yhteisiä alueita, kuten sisääntuloalueita, leikkipaikkoja ja parkkipaikkoja.

   Ota yhteyttä poliisiin jos haluat aloittaa naapurustopartion sinun asuinalueella.

  Poliisin vapaaehtoiset avustajat

  Vapaaehtoisen toiminnan päämääränä on turvallisempi yhteiskunta ja vähentyvä rikollisuus eri toimintojen kautta, muun muassa läsnäolo suuremmissa tilaisuuksissa. Yksi poliisi on aina mukana. Kaikki jotka haluavat työskennellä turvallisemman yhteiskunnan puolesta ovat tervetulleita hakemaan vapaaehtoiseksi avustajaksi. Avustajan tulee olla vähintään 18 vuotta vanha ja tehtävä on täysin aattellinen, siis mitään taloudellista korvausta ei makseta. Työtehtävät ja työajat saa itse valita.

  Turvallisuuskävely

  Kunnassa ei saisi olla alueita, joita kartetaan rikoksen kohteeksi joutumisen pelossa. Niin miehille, naisille, ikääntyneille, lapsille, eri etnisille ryhmille kuin maahanmuuttajille pitäisi olla yhtä turvallista ja viihtyisää asua ja käyttää tiloja sekä alueita.
  Turvallisuuskävely on työkalu, jota käytetään rajatun alueen turvallisuuden ja viihtyisyyden kartoittamiseen ja parantamiseen. Kävelyllä tutkitaan alueen fyysisen ja sosiaalisen ympäristön ominaisuuksia ja niissä esiintyviä ongelmia. Ideana on, että turvallisuuskävelyyn osallistuu alueen hyvin tuntevat ihmiset, koska heillä on paras tietämys alueen tapahtumista ja turvallisuustilanteesta. Näitä ovat asukkaat ja muut ihmiset, jotka toimivat ja käyttävät aluetta jatkuvasti. Turvallisuuskävelyssä eri tahot kävelevät ennalta suunnitellun reitin alueella. Kävelyn aikana joukko ihmisiä tekee havaintoja asioista ja ilmiöistä, jotka tuntuvat heistä turvallisilta, turvattomilta, viihtyisiltä ja pelottavilta.

  Vahti keskustassa

  Hallstahammarin keskusyhdistys ja poliisi ovat yhteistyössä palkanneet vahdin Hallstahammarin keskustan alueelle. Vahti on kävelee keskustan alueella pävisin ja iltaisin.