Erityiskoulu

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Erityiskoulu on oma koulumuotonsa. Kaikilla oppilailla, joiden ei arvioida saavuttavan peruskoulun tavoitteita toimintarajoitteensa johdosta, on oikeus käydä sen sijaan erityiskoulua.

  Pakollinen erityiskoulu on 9-vuotinen, ja siinä on mahdollisuus valita vielä 10. vuosi. Toimintarajoitteita voivat olla kehityshäiriö, autismi, autismia muistuttava tila tai pysyvä, aivovamman aiheuttama lahjakkuutta koskeva toimintarajoite. Erityiskoulussa on sama opetussuunnitelma kuin peruskoululla mutta kurssisuunnitelmat on sopeudettu oppilaille. Suuri osa opetuksesta tapahtuu pienemmissä ryhmissä jossa on erikoisopettaja tai pedagogi.

  Erityiskoulu on Nibblenkoulussa ja Parkinkoulussa.

  Hakemus

  Huoltaja voi hakea lapselle paikan erityiskouluun siltä vuodelta kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Jos haluat lisätietoja ota yhteyttä rehtoriin.

  Perusopetus

  Perusopetus on oppilaille joilla on lievä toimintarajoite, autismi tai autismintapainen tila. Erityisperuskoulun opetus sopeudetaan joka oppilaan mukaan jotta vastaisi peruskoulun opetusta niin pitkälle kuin mahdollista. Koulun kurssisuunnitelmassa on samat aineet kuin peruskoulussa.

  Harjoittelukoulu

  Harjoittelukoulu on oppilaille jolla on kohtuullinen tai vakava toimintarajoite, tai vaikeamman muotoinen autismi tai autismintapainen tila. Harjoittelukoulun tavoitteet on antaa opiilaille kyvyn tulla toimeen arkipäivässä ja ymmärtää ulkomaailmaa. Harjoittelukoulun kurssisuunnitelmassa on viisi opetusaluetta:

  • kommunikaatio
  • todellisuudentaju
  • motoriikka
  • esteettinen toiminta
  • arkipäivän toiminta.

  Yksilön sopeuttaminen

  Oppilaat joilla on oikeus erityiskouluun voivat rehtorin neuvonpidon jälkeen saada opetusta erityiskoulun kurssisuunnitelman mukaan peruskoulussa. Vastuullinen opettaja ja muu henkilökunta peruskoulussa saa tukea erikoispedagoogilta. Oppilas noudattaa erityisiskoulun kurssisuunnitelmaa ja todistusarviontiperustetta.