Peruskoulu

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Peruskoulu on oppivelvollinen yhdeksänvuotinen koulu. Se koostuu yhdeksästä lukuvuodesta ja joka lukuvuodi koostuu yhdestä syksy- ja yhdestä kevätlukukaudesta.

  Peruskouluopetusta tarjotaan lapsille seitsemän vuoden iästä 16-vuoden ikään asti. erikoiskoulu ja oppivelvollinen vammaiskoulu ovat lapsille jotka eivät pysty suorittamaan koulunkäyntiä peruskoulussa

  Kunnallinen koulu

  Kunta on useinmiten koulutoiminnan vastuussa. Koulut ovat niin sanottuja kunnallisia kouluja.

  Seitsemän koulua

  Hallstahammarin kunnassa on tällä hetkellä seitsemän kunnallista peruskoulua. Kunta vastaa siitä että opetus tapahtuu koulualueen perusopetuslain ja -asetusten mukaan.

  Yksityinen koulu

  Kunnallisien koulujen lisäksi on yksityisiä kouluja. Ne ovat avoinna kaikille ja koulutarkastuslaitoksen hyväksymiä. Yksityisillä kouluilla on pääasiassa samat tavoitteet kuin kunnallisilla kouluilla. Niissä on usein eri suuntautuminen kuin kunnallisilla kouluilla. Se voi esimerkiksi olla erikoinen pedagogiikka tai etninen suuntautuminen. Koulutarkastuslaitos on valvontavastuussa kunnallisista sekä yksityisistä kouluista.

  Äidinkielenopetus

  Monet lapset ja nuoret kasvavat monikielisissä perheissä. Tuki näitten lasten ja nuorten kehitykselle on äidinkielenopetus esikoululuokkalaisille, sekä peruskoululaisille ja perusvammaiskoululaisille.

  • Äidinkielellä on suuri merkitys lapsen identiteettiin ja itsetuntoon.
  • Äidinkieli on lapsen oppimiskyvyn perusta.
  • Lapsi oppii toisen kielen ja muut aineet helpommin.
  • Yhteiskunnalla on suuri etu siitä että on monikielisiä ihmisiä.

  Kaikilla lapsilla ja nuorilla, joilla on kieli jota puhutaan kotona on oikeus saada äidinkielenopetusta. Nämä oppilaat voi myös saada tarvitessaan apua äidinkielellään opiskelu ohjaajalta.

  Äidin kielen opetus on vapaaehtoinen. Aloittaakseen ryhmän tarvitaan vähintään viisi oppilasta ja opettaja. Vähemmistökielille romani chib, suomenkielelle, saamenkielelle, jiddisch ja meänkielelle riittää että on vähintään yksi oppilas joka hakee äidinkielenopetusta. Ei vaadita että kieli on oppilaan päivittäinen käyttökieli kotona.

  Poissaolo koulusta

  Oppilaan sairastuessa on huoltajan ilmoitettava siitä mahdollisimman pian sovelluksen Tieton kautta tai soittamalla koululle. Muihin kuin sairauspoissaoloihin on huoltajan pyydettävä lupa etukäteen. Mikäli oppilas joutuu olemaan poissa koulusta muina kuin loma-aikoina, huoltajien tulee pyytää koulusta lupa oppilaan poissaoloon. Luvan enintään kolmen päivän poissaololle vuodessa myöntää luokanopettaja, yli kolmen koulupäivän poissaoloon luvan myöntää rehtori. Huoltajan vastuulla on, että oppilas ei jää loman takia jälkeen opiskelussa.