Fler webbplatser

Invasiva växter i trädgården – tips hur du tar hand om dem

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Det har den senaste tiden varit en del medial uppmärksamhet kring olika invasiva växter, bland annat parkslide. Invasiva arter är skadliga för vår inhemska flora och fauna och kan rubba balansen i naturen och hota den biologiska mångfalden. Här får du tips hur du kan göra om du har oönskade växter i din trädgård.

  Invasiva arter

  Om du upptäcker att du har exempelvis parkslide, blomster­lupiner, jättebalsamin eller någon annan invasiv växt i träd­gården är det första rådet att ta reda på fakta via Naturvårds­verket, inte via sociala medier. Naturvårdsverket tillsammans med Havs och vattenmyndigheten är de myndigheter som har expertkunskaperna när det gäller främmande invasiva arter; djur och växter på land och i vatten.

  På dessa myndigheters webbplatser finns information och de har också tagit fram informativa filmer om hur du hanterar och bekämpar invasiva arter.

  Obs! En grundregel som alltid gäller:
  Du ska aldrig slänga invasiva arter i naturen eller komposten, och inte heller köra sådant avfall på en öppen släpkärra. Frakta istället till återbruket i väl förslutna säckar och lämna i restavfallscontainer (brännbart). Inte i trädgårds­avfalls­fraktionen!

  Lupiner vid ett trädgårdsstaket