Fler webbplatser

Avgiftskontroll och inkomstjämförelse

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Det är en rättvisefråga att alla familjer betalar rätt avgift för barnomsorgen enligt den taxa som finns. Du ska varken betala för mycket eller för lite i förhållande till din inkomst. Hallstahammars kommun jämför varje år dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Jämförelsen sker med två års fördröjning då Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare än så. Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering.

  Avgiften är preliminär tills inkomstjämförelsen gjorts

  Om beloppet som ska justeras är mindre än 800 kronor kommer vi varken att kräva in några pengar eller göra någon återbetalning.

  Vilken avgift du ska betala för barnets plats på fritidshem, förskola eller i pedagogisk omsorg beror på hushållets inkomst. Den preliminära avgiften beräknas utifrån de uppgifter om inkomst du lämnat till Hallstahammars kommun. Den slutgiltiga avgiften beräknas på den taxerade årsinkomsten som kommunen hämtar uppgift om från Skatteverket.

  Du får en extra faktura om du betalat för lite

  Hushåll som betalat för låg avgift får en extra faktura på den återstående summan. Denna faktura ska betalas inom 60 dagar.

  Om du har svårt att betala hela summan vid ett tillfälle kan du be att få en avbetalningsplan. Information om hur du ansöker om en avbetalningsplan finns på fakturan.

  Du får tillbaka pengar om du betalat för mycket

  Hushåll som betalat för hög avgift får pengarna tillbaka. För att vi ska kunna betala tillbaka på ett smidigt sätt behöver du anmäla ett kontonummer där du vill få dina pengar insatta.

  Ta kontakt om du tycker att beräkningsunderlaget eller fakturan är felaktig

  Om du vill ha mer information om hur inkomstjämförelsen gått till ska du i första hand e-posta inkomstjamforelse@hallstahammar.se. Inom två arbetsdagar blir du då kontaktad av en av våra handläggare. Alternativt kan du ringa kundcenter och där be om att få bli kontaktad av en handläggare som är insatt i ärendet.