Fler webbplatser
Företagare

Kommunens företagsservicebetyg har tagit ett stort kliv uppåt

Företagare i Hallstahammars kommun ger kommunens service ett förbättrat omdöme. Hallstahammars kommun ligger på 81 i Nöjd Kund Index (NKI) av 100 möjliga. Det innebär plats 26 i Sverige.

Tummen upp för uppåtgående kurva

Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att förbättra service och bemötande som ett led i att erbjuda ett gott företagsklimat. Hallstahammars kommun ingår i en nationell servicemätning som årligen mäter kommunernas myndighetsutövning för företagare vilket resulterar i ett Nöjd Kund Index (NKI). I år hamnade Hallstahammars kommun på plats 26 av 192 kommuner som är med i mätningen för 2023 års ärenden. En klar förbättring mot plats 192 på föregående års mätning.

Högt betyg i årets mätning

För 2023 års hantering av ärenden har Hallstahammars kommun sitt totala NKI på 81. Det räknas som högt betyg och kommunen har aldrig tidigare haft så hög siffra på den totala rankingen. När det gäller de olika myndighetsområdena var för sig hamnar siffran på 80 för bygg, 76 för miljö och 90 för servering.

Sju myndighetsområden mäts

Hallstahammars kommun ingår i en servicemätning som kallas ”Löpande insikt”, vilken mäter kommunens myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig till företag som har haft ärenden i Hallstahammars kommun. Mätningen ger en rättvis bild av hur kommunens service ser ut eftersom den sträcker sig över hela året. Efter att företaget fått ett beslut eller haft en tillsyn skickas en undersökning ut. Kunden får svara på ett antal frågor inom sex serviceaspekter: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom sju myndighetsområden; Bygglov, Brandskydd, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Upphandling. Upphandling mäts dock med en egen typ av enkät i ett Nöjd Upphandlings Index för de kommuner som valt detta.