Fler webbplatser
Organisation och politik

Budgetprocessen pågår i Hallstahammar 

Budgetprocessen pågår i Hallstahammars kommun. Precis som alla kommuner i Sverige står vi inför stora utmaningar de kommande åren. Pandemin och senare kriget i Europa har haft en stor påverkan på Sverige och därmed även på vardagen i Hallstahammar, såväl för privatpersoner, företag och kommunens verksamheter och ekonomi.

Den ökade inflationen, höjda räntor, ökade elkostnader och kostnader för pensioner skapar stora merkostnader. Samtidigt står vi också inför stora investeringar i exempelvis skolor, förskolor, och äldreboenden. När utmaningarna är stora är det viktigt att agera såväl klokt som långsiktigt. Därför pågår nu ett intensivt arbete med att se över möjliga åtgärder och göra kloka avvägningar innan budgeten slutgiltigt beslutas av Kommunfullmäktige den 15/6. Därefter kommer du att kunna hitta den på www.hallstahammar.se