Fler webbplatser

Brottsförebyggande samordning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Brottsförebyggande arbete och trygghetsfrämjande arbete innefattar

  ”Allt som vi som individer och samhälle kan göra för att förhindra att brott sker och allt vi kan göra för att människor inte ska känna sig otrygga och vara rädda för att drabbas av brott.”

  Hallstahammars kommun arbetar systematiskt med brottsprevention. Arbetssättet kallas Effektiv samordning för trygghet (EST). Målet är att vi ska minska brottslighet och otrygghet genom att kunna sätta in tidiga insatser när problem uppstår eller när de är på väg att kunna inträffa.

  Arbete med lägesbilder


  En lokal gemensam lägesbild sammanställs var 14:e dag. Lägesbilden bygger på såväl intern och extern rapportering i ett digitalt system tillsammans med annan information som samlas in i samverkan med bland annat polisen. Utifrån den aktuella lägesbilden styrs olika typer av befintliga eller nya resurser mot en identifierad problembild i förebyggande syfte.
  Det går också att motverka riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer som gör att våra invånare dels känner sig tryggare men också att vi minskar benägenhet att begå brott.


  Ett exempel skulle kunna vara att kommunen upptäcker att ett område, exempelvis en park, som upplevs som otrygg. Insatser som kan minska otrygghet kan vara jämnare belysning som tar bort mörka ytor, att växtligheten inte ska vara på en högre nivå än att du kan se över den.


  Den brottsförebyggande strategen leder arbetet och har en nära samverkan med exempelvis polisen.
  Vill du veta mer: Kontakta brottsförebyggande strateg