Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Det finns inga kallelser just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-06-23
Tas ner: 2020-07-16
Datum för sammanträde: 2020-06-17
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 54-67
Länk till fil: 2020-06-17 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2020-06-23
Tas ner: 2020-07-16
Datum för sammanträde: 2020-06-22
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 166-180

Anslaget: 2020-06-26
Tas ner: 2020-07-18
Datum för sammanträde: 2020-06-18
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 57-60

Anslaget: 2020-06-26
Tas ner: 2020-07-18
Datum för sammanträde: 2020-06-25
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 61

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2020-05-29
Tas ner: 2020-08-30
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2020-06-16
Tas ner: 2020-09-16
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2020-06-03
Tas ner: 2020-09-04
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet