Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden
Anslaget: 2019-02-15
Tas ner: 2019-02-20
Datum för sammanträde: 2019-02-19

Länk till fil: 2019-02-19 Kallelse barn- och utbildningsnämnden.pdf

Bygg- och miljönämnden
Anslaget: 2019-02-15
Tas ner: 2019-02-25
Datum för sammanträde: 2019-02-21

Länk till fil: Agenda BMN 2019-02-21..pdf

Kolbäcksådalens pensionsförbund
Anslaget: 2019-02-07
Tas ner: 2019-02-26
Datum för sammanträde: 2019-02-22

Länk till fil: Kallelse Kolbäcksådalens Pensionsförbund 2019-02-22.pdf

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2019-02-11
Tas ner: 2019-02-20
Datum för sammanträde: 2019-02-18

Länk till fil: 2019-02-18 Kallelse kommunfullmäktige.pdf

Kultur- och fritidsnämnden
Anslaget: 2019-02-15
Tas ner: 2019-02-22
Datum för sammanträde: 2019-02-20

Länk till fil: Agenda KFN 2019-02-20.pdf

Socialnämnden
Anslaget: 2019-02-15
Tas ner: 2019-02-22
Datum för sammanträde: 2019-02-21

Länk till fil: 2019-02-21 Kallelse socialnämnden.pdf

Tekniska nämnden
Anslaget: 2019-02-15
Tas ner: 2019-02-22
Datum för sammanträde: 2019-02-19

Länk till fil: Agenda tekniska nämnden 2019-02-19.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-01-24
Tas ner: 2019-02-16
Datum för sammanträde: 2019-01-22
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-4
Länk till fil: 2019-01-22 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2019-02-14
Tas ner: 2019-03-09
Datum för sammanträde: 2019-02-13
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-9

Anslaget: 2019-01-28
Tas ner: 2019-02-20
Datum för sammanträde: 2019-01-24
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-9
Länk till fil: 2019-01-24 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2019-02-14
Tas ner: 2019-03-09
Datum för sammanträde: 2019-02-14
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-9

Anslaget: 2019-02-07
Tas ner: 2019-03-02
Datum för sammanträde: 2019-01-29
Organ/nämnd: Kommunal revision
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 1

Anslaget: 2019-02-07
Tas ner: 2019-03-02
Datum för sammanträde: 2019-02-04
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 17-47
Länk till fil: 2019-02-04 Kommunstyrelsen protokoll.pdf

Anslaget: 2019-01-31
Tas ner: 2019-02-25
Datum för sammanträde: 2019-01-28
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 12, 14

Anslaget: 2019-01-28
Tas ner: 2019-02-20
Datum för sammanträde: 2019-01-23
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-9
Länk till fil: 2019-01-23 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2019-02-14
Tas ner: 2019-03-09
Datum för sammanträde: 2019-02-13
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 7 och 8

Anslaget: 2019-01-29
Tas ner: 2019-02-21
Datum för sammanträde: 2019-01-29
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 17-37

Anslaget: 2019-02-14
Tas ner: 2019-03-09
Datum för sammanträde: 2019-02-12
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 38-53

Anslaget: 2019-01-28
Tas ner: 2019-02-20
Datum för sammanträde: 2019-01-22
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-7
Länk till fil: 2019-01-22 Protokoll tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2019-02-14
Tas ner: 2019-03-09
Datum för sammanträde: 2019-02-12
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-15

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2018-11-20
Tas ner: 2019-02-19
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet