Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Det finns inga kallelser just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-02-20
Tas ner: 2021-03-15
Datum för sammanträde: 2021-02-16
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 12-22
Länk till fil: 2021-02-16 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2021-02-17
Tas ner: 2021-03-11
Datum för sammanträde: 2021-02-15
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 11-22
Länk till fil: 2021-02-15 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2021-02-22
Tas ner: 2021-03-17
Datum för sammanträde: 2021-02-19
Organ/nämnd: Kolbäcksådalens pensionsförbund
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-5

Anslaget: 2021-02-24
Tas ner: 2021-03-18
Datum för sammanträde: 2021-02-22
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-36
Länk till fil: 2021-02-22 Kommunfullmäktiges protokoll.pdf

Anslaget: 2021-03-01
Tas ner: 2021-03-24
Datum för sammanträde: 2021-02-22
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 22-24

Anslaget: 2021-02-22
Tas ner: 2021-03-16
Datum för sammanträde: 2021-02-17
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 9-22
Länk till fil: 2021-02-17 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2021-02-23
Tas ner: 2021-03-17
Datum för sammanträde: 2021-02-16
Organ/nämnd: Mälardalens- brand och räddningsförbund (MBR)
Förvaringsplats av protokoll: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Paragrafer: §§ 1-22

Anslaget: 2021-02-20
Tas ner: 2021-03-15
Datum för sammanträde: 2021-02-18
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-11
Länk till fil: 2021-02-18 Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2021-02-24
Tas ner: 2021-03-19
Datum för sammanträde: 2021-02-23
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 20-41

Anslaget: 2021-02-22
Tas ner: 2021-03-16
Datum för sammanträde: 2021-02-17
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 17-27
Länk till fil: 2021-02-17 Protokoll tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2021-03-04
Tas ner: 2021-03-26
Datum för sammanträde: 2021-03-04
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 28
Länk till fil: 2021-03-04 Protokoll tekniska nämnden.pdf

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2021-02-04
Tas ner: 2021-05-04
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet