Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Det finns inga kallelser just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2022-01-26
Tas ner: 2022-02-17
Datum för sammanträde: 2022-01-24
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-12
Länk till fil: 220124 KS-protokoll - webb.doc

Anslaget: 2022-01-20
Tas ner: 2022-02-12
Datum för sammanträde: 2022-01-17
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 8

Anslaget: 2022-01-25
Tas ner: 2022-02-17
Datum för sammanträde: 2022-01-25
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: 1-7 §§
Länk till fil: KFNpr220125 - webb.doc

Anslaget: 2022-01-21
Tas ner: 2022-02-23
Datum för sammanträde: 2022-01-19
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 3, 5-6

Anslaget: 2022-01-12
Tas ner: 2022-02-04
Datum för sammanträde: 2022-01-11
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-8

Anslaget: 2022-01-19
Tas ner: 2022-02-11
Datum för sammanträde: 2022-01-18
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 10-12

Anslaget: 2022-01-21
Tas ner: 2022-02-13
Datum för sammanträde: 2022-01-19
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-2

Anslaget: 2022-01-20
Tas ner: 2022-02-15
Datum för sammanträde: 2022-01-20
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9D, Köping
Paragrafer: §§ 1-9

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu