Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden
Anslaget: 2019-10-18
Tas ner: 2019-10-23
Datum för sammanträde: 2019-10-22

Länk till fil: 2019-10-22 Kallelse barn- och utbildningsnämnden.pdf

Bygg- och miljönämnden
Anslaget: 2019-10-18
Tas ner: 2019-10-25
Datum för sammanträde: 2019-10-24

Länk till fil: Agenda BMN 2019-10-24.pdf

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2019-10-17
Tas ner: 2019-10-25
Datum för sammanträde: 2019-10-24

Länk till fil: 2019-10-24 Kallelse kommunfullmäktige.pdf

Kultur- och fritidsnämnden
Anslaget: 2019-10-18
Tas ner: 2019-10-24
Datum för sammanträde: 2019-10-23

Länk till fil: Agenda KFN 2019-10-23.pdf

Socialnämnden
Anslaget: 2019-10-17
Tas ner: 2019-10-25
Datum för sammanträde: 2019-10-24

Länk till fil: 2019-10-24 Kallelse socialnämnden.pdf

Tekniska nämnden
Anslaget: 2019-10-18
Tas ner: 2019-10-23
Datum för sammanträde: 2019-10-22

Länk till fil: Agenda tekniska nämnden 2019-10-22.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-10-15
Tas ner: 2019-11-07
Datum för sammanträde: 2019-10-15
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 51

Anslaget: 2019-10-18
Tas ner: 2019-11-11
Datum för sammanträde: 2019-10-17
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 81-83

Anslaget: 2019-10-03
Tas ner: 2019-10-25
Datum för sammanträde: 2019-09-30
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 81-108
Länk till fil: 2019-09-30 protokoll kommunfullmäktige.pdf

Anslaget: 2019-10-17
Tas ner: 2019-11-08
Datum för sammanträde: 2019-10-14
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 198-221
Länk till fil: 2019-10-14 Kommunstyrelsen protokoll.pdf

Anslaget: 2019-10-10
Tas ner: 2019-11-02
Datum för sammanträde: 2019-10-07
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 155

Anslaget: 2019-10-02
Tas ner: 2019-10-25
Datum för sammanträde: 2019-09-25
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 76-88
Länk till fil: 2019-09-25 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2019-10-18
Tas ner: 2019-11-09
Datum för sammanträde: 2019-10-16
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 66

Anslaget: 2019-10-03
Tas ner: 2019-10-25
Datum för sammanträde: 2019-09-24
Organ/nämnd: Mälardalens- brand och räddningsförbund (MBR)
Förvaringsplats av protokoll: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Paragrafer: §§ 67-91

Anslaget: 2019-10-01
Tas ner: 2019-10-24
Datum för sammanträde: 2019-10-01
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 259-263

Anslaget: 2019-10-17
Tas ner: 2019-11-09
Datum för sammanträde: 2019-10-15
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 264-274

Anslaget: 2019-10-18
Tas ner: 2019-11-09
Datum för sammanträde: 2019-10-15
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2019-10-15
Tas ner: 2020-01-15
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2019-10-15
Tas ner: 2020-01-15
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet