Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • vissa detaljplaner i olika skeden av detaljplaneprocessen
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Kommunstyrelsen
Anslaget: 2022-03-14
Tas ner: Inget avpubliceringsdatum angett
Datum för sammanträde: 2022-03-14

Länk till fil: Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-14.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2022-06-17
Tas ner: 2022-07-11
Datum för sammanträde: 2022-06-16
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 45-55
Länk till fil: 2022-06-16 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2022-06-21
Tas ner: 2022-07-13
Datum för sammanträde: 2022-06-16
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 93-114
Länk till fil: Kommunfullmäktige 2022-06-16.pdf

Anslaget: 2022-06-13
Tas ner: 2022-07-06
Datum för sammanträde: 2022-06-13
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 156-160
Länk till fil: 2022-06-13 Kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2022-06-17
Tas ner: 2022-07-08
Datum för sammanträde: 2022-06-13
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 124

Anslaget: 2022-06-16
Tas ner: 2022-07-09
Datum för sammanträde: 2022-06-13
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 124

Anslaget: 2022-06-17
Tas ner: 2022-07-08
Datum för sammanträde: 2022-06-13
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 16

Anslaget: 2022-06-20
Tas ner: 2022-07-13
Datum för sammanträde: 2022-06-15
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 54-62
Länk till fil: 220615 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2022-06-22
Tas ner: 2022-07-14
Datum för sammanträde: 2022-06-20
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 47-56
Länk till fil: 2022-06-20 - Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2022-06-15
Tas ner: 2022-07-06
Datum för sammanträde: 2022-06-14
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 107 - 118

Anslaget: 2022-06-17
Tas ner: 2022-07-09
Datum för sammanträde: 2022-06-15
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 57-65
Länk till fil: 2022-06-15 Protokoll Tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2022-06-16
Tas ner: 2022-07-07
Datum för sammanträde: 2022-06-13
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 56-57, 63-64

Anslaget: 2022-06-21
Tas ner: 2022-07-13
Datum för sammanträde: 2022-06-15
Organ/nämnd: Valnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 15-19
Länk till fil: VN 2022-06-15.doc

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2022-05-31
Tas ner: 2022-08-31
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet