Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • vissa detaljplaner i olika skeden av detaljplaneprocessen
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Bygg- och miljönämnden
Anslaget: 2024-02-16
Tas ner: 2024-02-29
Datum för sammanträde: 2024-02-22

Länk till fil: Kallelse till bygg- och miljönämnden sammanträde 2024-02-22.pdf

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2024-02-09
Tas ner: 2024-02-26
Datum för sammanträde: 2024-02-19

Länk till fil: Agenda till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-19.pdf

Äldrenämnden
Anslaget: 2024-02-16
Tas ner: 2024-02-29
Datum för sammanträde: 2024-02-22

Länk till fil: 2024-02-22 Kallelse till äldrenämnden .pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2024-02-05
Tas ner: 2024-02-27
Datum för sammanträde: 2024-01-30
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 1 -12
Länk till fil: 2024-01-30 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2024-02-16
Tas ner: 2024-03-12
Datum för sammanträde: 2024-02-15
Organ/nämnd: Kolbäcksådalens pensionsförbund
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 1-5
Länk till fil: Protokoll FD 2024-02-15.pdf

Anslaget: 2024-02-07
Tas ner: 2024-03-01
Datum för sammanträde: 2024-02-05
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 15-40
Länk till fil: 2024-02-05 kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2024-02-02
Tas ner: 2024-02-24
Datum för sammanträde: 2024-01-29
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 13, 24, 26, 29

Anslaget: 2024-02-07
Tas ner: 2024-03-01
Datum för sammanträde: 2024-02-07
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 37

Anslaget: 2024-02-05
Tas ner: 2024-02-27
Datum för sammanträde: 2024-01-31
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1 - 7
Länk till fil: 240131 Protokoll Kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2024-02-05
Tas ner: 2024-02-28
Datum för sammanträde: 2024-01-30
Organ/nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 6-23

Anslaget: 2024-02-05
Tas ner: 2024-02-27
Datum för sammanträde: 2024-01-31
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 6 - 16
Länk till fil: 2024-01-31 Protokoll Tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2024-02-21
Tas ner: 2024-03-15
Datum för sammanträde: 2024-02-14
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 12,13,17

Anslaget: 2024-02-02
Tas ner: 2024-02-25
Datum för sammanträde: 2024-01-25
Organ/nämnd: Valnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-7
Länk till fil: Protokoll 2024-01-25.pdf

Anslaget: 2024-02-01
Tas ner: 2024-02-24
Datum för sammanträde: 2024-01-25
Organ/nämnd: Äldrenämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-7
Länk till fil: 2024-01-25 Protokoll äldrenämnden.pdf

Anslaget: 2024-02-15
Tas ner: 2024-03-09
Datum för sammanträde: 2024-02-08
Organ/nämnd: Äldrenämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 7

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2023-12-12
Tas ner: 2024-03-12
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet