Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2019-12-06
Tas ner: 2019-12-17
Datum för sammanträde: 2019-12-16

Länk till fil: 2019-12-16 Kallelse kommunfullmäktige.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-11-22
Tas ner: 2019-12-15
Datum för sammanträde: 2019-11-19
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 72-82
Länk till fil: 2019-11-19 Protokoll Barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2019-11-26
Tas ner: 2019-12-19
Datum för sammanträde: 2019-11-26
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 60-61, 68

Anslaget: 2019-12-11
Tas ner: 2020-01-03
Datum för sammanträde: 2019-12-10
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 69

Anslaget: 2019-11-26
Tas ner: 2019-12-19
Datum för sammanträde: 2019-11-21
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 114-126
Länk till fil: 2019-11-21 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2019-11-29
Tas ner: 2019-12-21
Datum för sammanträde: 2019-11-28
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 127
Länk till fil: 2019-11-28 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2019-12-13
Tas ner: 2020-01-07
Datum för sammanträde: 2019-12-12
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 129-133
Länk till fil: 2019-12-12 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2019-12-06
Tas ner: 2020-12-31
Datum för sammanträde: 2019-12-05
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 100

Anslaget: 2019-12-04
Tas ner: 2019-12-26
Datum för sammanträde: 2019-11-25
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 122-146
Länk till fil: 2019-11-25 protokoll kommunfullmäktige.pdf

Anslaget: 2019-12-06
Tas ner: 2019-12-28
Datum för sammanträde: 2019-12-02
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 251-290
Länk till fil: 2019-12-02 Kommunstyrelsen protokoll.pdf

Anslaget: 2019-11-29
Tas ner: 2019-12-23
Datum för sammanträde: 2019-11-20
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 13-15

Anslaget: 2019-11-22
Tas ner: 2019-12-15
Datum för sammanträde: 2019-11-20
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 101-112
Länk till fil: 2019-11-20 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2019-12-05
Tas ner: 2019-12-28
Datum för sammanträde: 2019-12-05
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 83-84

Anslaget: 2019-11-29
Tas ner: 2019-12-22
Datum för sammanträde: 2019-11-19
Organ/nämnd: Mälardalens- brand och räddningsförbund (MBR)
Förvaringsplats av protokoll: Mälardalens Brand och Räddningsförbund
Paragrafer: §§ 92-99

Anslaget: 2019-11-27
Tas ner: 2019-12-20
Datum för sammanträde: 2019-11-21
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 107-122
Länk till fil: 2019-11-21 Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2019-12-13
Tas ner: 2020-01-05
Datum för sammanträde: 2019-12-12
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 123-136
Länk till fil: 2019-12-12 Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2019-12-04
Tas ner: 2019-12-27
Datum för sammanträde: 2019-12-03
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 314, 320, 335

Anslaget: 2019-12-06
Tas ner: 2019-12-29
Datum för sammanträde: 2019-12-03
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 318, 321, 322, 323, 325, 326, 330

Anslaget: 2019-11-26
Tas ner: 2019-12-19
Datum för sammanträde: 2019-11-20
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 108--116, 118
Länk till fil: 2019-11-20 Protokoll tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2019-12-05
Tas ner: 2019-12-27
Datum för sammanträde: 2019-12-03
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 102, 107

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2019-10-15
Tas ner: 2020-01-15
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet