Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden
Anslaget: 2019-04-18
Tas ner: 2019-04-24
Datum för sammanträde: 2019-04-23

Länk till fil: 2019-04-23 Kallelse barn- och utbildningsnämnden.pdf

Bygg- och miljönämnden
Anslaget: 2019-04-18
Tas ner: 2019-04-25
Datum för sammanträde: 2019-04-24

Länk till fil: Agenda BMN 2019-04-24.pdf

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2019-04-18
Tas ner: 2019-04-30
Datum för sammanträde: 2019-04-29

Länk till fil: 2019-04-29 Kallelse kommunfullmäktige.pdf

Kultur- och fritidsnämnden
Anslaget: 2019-04-18
Tas ner: 2019-04-25
Datum för sammanträde: 2019-04-24

Länk till fil: Agenda KFN 2019-04-24.pdf

Socialnämnden
Anslaget: 2019-04-18
Tas ner: 2019-04-26
Datum för sammanträde: 2019-04-25

Länk till fil: 2019-04-25 Kallelse socialnämnden.pdf

Tekniska nämnden
Anslaget: 2019-04-18
Tas ner: 2019-04-24
Datum för sammanträde: 2019-04-23

Länk till fil: Agenda tekniska nämnden 2019-04-23.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-04-16
Tas ner: 2019-05-09
Datum för sammanträde: 2019-04-16
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 16-19

Anslaget: 2019-04-17
Tas ner: 2019-05-10
Datum för sammanträde: 2019-04-17
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2019-04-03
Tas ner: 2019-04-26
Datum för sammanträde: 2019-03-25
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 26-48
Länk till fil: 2019-03-25 protokoll Kommunfullmäktige.pdf

Anslaget: 2019-04-18
Tas ner: 2019-05-11
Datum för sammanträde: 2019-04-15
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 78-102
Länk till fil: 2019-04-15Kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2019-04-11
Tas ner: 2019-05-03
Datum för sammanträde: 2019-04-08
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 58

Anslaget: 2019-04-17
Tas ner: 2019-05-10
Datum för sammanträde: 2019-04-15
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 75-79

Anslaget: 2019-04-10
Tas ner: 2019-05-03
Datum för sammanträde: 2019-03-28
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 4 & 5

Anslaget: 2019-04-10
Tas ner: 2019-05-03
Datum för sammanträde: 2019-03-19
Organ/nämnd: Mälardalens- brand och räddningsförbund (MBR)
Förvaringsplats av protokoll: Mälardalens Brand- och räddningsförbund
Paragrafer: § 24-42

Anslaget: 2019-04-01
Tas ner: 2019-04-24
Datum för sammanträde: 2019-03-28
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 19-29
Länk till fil: 2019-03-28 Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2019-04-03
Tas ner: 2019-04-26
Datum för sammanträde: 2019-04-02
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 85-98

Anslaget: 2019-04-18
Tas ner: 2019-05-11
Datum för sammanträde: 2019-04-17
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 101-115

Anslaget: 2019-03-29
Tas ner: 2019-04-23
Datum för sammanträde: 2019-03-26
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 19-33
Länk till fil: 2019-03-26 Protokoll tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2019-04-15
Tas ner: 2019-05-08
Datum för sammanträde: 2019-04-12
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 39

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2019-03-26
Tas ner: 2019-06-26
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2019-03-26
Tas ner: 2019-06-26
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2019-03-26
Tas ner: 2019-06-26
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2019-03-26
Tas ner: 2019-06-22
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet