Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Kolbäcksådalens pensionsförbund
Anslaget: 2020-02-14
Tas ner: 2020-02-22
Datum för sammanträde: 2020-02-21

Länk till fil: Kallelse Kolbäckådalens pensionsförbund 2020-02-21.pdf

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2020-02-10
Tas ner: 2020-02-24
Datum för sammanträde: 2020-02-17

Länk till fil: 20-02-17 kfka-agenda.pdf

Tekniska nämnden
Anslaget: 2020-02-21
Tas ner: 2020-02-27
Datum för sammanträde: 2020-02-26

Länk till fil: Agenda tekniska nämnden 2020-02-26.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-01-31
Tas ner: 2020-02-23
Datum för sammanträde: 2020-01-28
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-7
Länk till fil: 2020-01-28 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2020-02-19
Tas ner: 2020-03-13
Datum för sammanträde: 2020-02-18
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 8

Anslaget: 2020-02-03
Tas ner: 2020-02-26
Datum för sammanträde: 2020-01-30
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-15
Länk till fil: 2020-01-30 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2020-02-18
Tas ner: 2020-03-11
Datum för sammanträde: 2020-02-17
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 12

Anslaget: 2020-02-06
Tas ner: 2020-02-28
Datum för sammanträde: 2020-02-03
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 1-24
Länk till fil: 2020-02-03 Kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2020-02-03
Tas ner: 2020-02-26
Datum för sammanträde: 2020-02-27
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 3-6, 21

Anslaget: 2020-01-31
Tas ner: 2020-02-22
Datum för sammanträde: 2020-01-29
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 1-6
Länk till fil: 2020-01-29 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2020-01-31
Tas ner: 2020-02-23
Datum för sammanträde: 2020-01-30
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-7
Länk till fil: 2020-01-30 Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2020-02-05
Tas ner: 2020-02-28
Datum för sammanträde: 2020-02-04
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 20-28

Anslaget: 2020-02-18
Tas ner: 2020-03-12
Datum för sammanträde: 2020-02-17
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 29, 31

Anslaget: 2020-01-31
Tas ner: 2020-02-22
Datum för sammanträde: 2020-01-29
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 1-17
Länk till fil: 2020-01-29 Protokoll tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2020-01-31
Tas ner: 2020-02-22
Datum för sammanträde: 2020-01-29
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 15-16

Anslaget: 2020-02-14
Tas ner: 2020-03-17
Datum för sammanträde: 2020-02-11
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9 D, Köping
Paragrafer: §§ 10-27

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu