Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Det finns inga kallelser just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-04-01
Tas ner: 2020-04-23
Datum för sammanträde: 2020-03-31
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 18-26
Länk till fil: 2020-03-31 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2020-03-18
Tas ner: 2020-04-11
Datum för sammanträde: 2020-03-17
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 16-19, 23

Anslaget: 2020-03-30
Tas ner: 2020-04-21
Datum för sammanträde: 2020-03-26
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 31-41
Länk till fil: 2020-03-26 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2020-03-20
Tas ner: 2020-04-13
Datum för sammanträde: 2020-03-19
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 34

Anslaget: 2020-03-19
Tas ner: 2020-04-10
Datum för sammanträde: 2020-03-16
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 25-55
Länk till fil: 2020-03-16 Kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2020-04-01
Tas ner: 2020-04-23
Datum för sammanträde: 2020-03-30
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 56-60
Länk till fil: 2020-03-30 Kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2020-03-19
Tas ner: 2020-04-11
Datum för sammanträde: 2020-03-16
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 56-57

Anslaget: 2020-03-27
Tas ner: 2020-04-20
Datum för sammanträde: 2020-03-23
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 58-59

Anslaget: 2020-03-31
Tas ner: 2020-04-22
Datum för sammanträde: 2020-03-25
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 20-28
Länk till fil: 2020-03-25 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2020-03-26
Tas ner: 2020-04-17
Datum för sammanträde: 2020-03-17
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 21

Anslaget: 2020-04-01
Tas ner: 2020-04-23
Datum för sammanträde: 2020-03-17
Organ/nämnd: Mälardalens- brand och räddningsförbund (MBR)
Förvaringsplats av protokoll: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Paragrafer: §§ 23-42

Anslaget: 2020-03-30
Tas ner: 2020-04-22
Datum för sammanträde: 2020-03-26
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 17-27
Länk till fil: 2020-03-26 Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2020-03-19
Tas ner: 2020-04-12
Datum för sammanträde: 2020-03-19
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 42-51, 55

Anslaget: 2020-03-27
Tas ner: 2020-04-18
Datum för sammanträde: 2020-03-25
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 29-40
Länk till fil: 2020-03-25 Protokoll tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2020-03-18
Tas ner: 2020-04-09
Datum för sammanträde: 2020-03-18
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 25

Anslaget: 2020-03-26
Tas ner: 2020-04-17
Datum för sammanträde: 2020-03-25
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 31

Anslaget: 2020-03-18
Tas ner: 2020-04-19
Datum för sammanträde: 2020-03-10
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9 D, Köping
Paragrafer: §§ 28-45

Anslaget: 2020-03-25
Tas ner: 2020-04-17
Datum för sammanträde: 2020-03-24
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9 D, Köping
Paragrafer: §§ 46-48

Detaljplaner

Anslaget: 2020-03-16
Tas ner: 2020-04-13
Dp 224 Sörkvarns- Norra Västeråsvägen II
Kungörelse

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu