Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Bygg- och miljönämnden
Anslaget: 2021-09-17
Tas ner: 2021-09-24
Datum för sammanträde: 2021-09-23

Länk till fil: Kallelse till bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-09-23.pdf

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2021-09-17
Tas ner: 2021-09-28
Datum för sammanträde: 2021-09-27

Länk till fil: Agenda till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021.pdf

Socialnämnden
Anslaget: 2021-09-16
Tas ner: 2021-09-24
Datum för sammanträde: 2021-09-23

Länk till fil: 2021-09-23 Kallelse socialnämnden.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-09-03
Tas ner: 2021-09-26
Datum för sammanträde: 2021-08-31
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 59-68
Länk till fil: 2021-08-31 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2021-09-14
Tas ner: 2021-10-07
Datum för sammanträde: 2021-09-14
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 45

Anslaget: 2021-09-15
Tas ner: 2021-10-08
Datum för sammanträde: 2021-09-15
Organ/nämnd: Kolbäcksådalens pensionsförbund
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 6-14

Anslaget: 2021-09-02
Tas ner: 2021-09-25
Datum för sammanträde: 2021-08-30
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 148-163
Länk till fil: 2021-08-30 Protokoll kommunstyrelsen.pdf

Anslaget: 2021-09-16
Tas ner: 2021-10-09
Datum för sammanträde: 2021-09-13
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 168-191

Anslaget: 2021-09-08
Tas ner: 2021-10-01
Datum för sammanträde: 2021-09-06
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 144

Anslaget: 2021-09-17
Tas ner: 2021-10-12
Datum för sammanträde: 2021-09-13
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 164

Anslaget: 2021-08-27
Tas ner: 2021-09-24
Datum för sammanträde: 2021-08-18
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 61-62

Anslaget: 2021-09-02
Tas ner: 2021-09-25
Datum för sammanträde: 2021-09-02
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 159-167

Anslaget: 2021-09-15
Tas ner: 2021-10-08
Datum för sammanträde: 2021-09-14
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 168-175

Anslaget: 2021-09-08
Tas ner: 2021-10-01
Datum för sammanträde: 2021-09-07
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 106-107

Anslaget: 2021-09-16
Tas ner: 2021-10-23
Datum för sammanträde: 2021-09-15
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 108-109

Anslaget: 2021-09-16
Tas ner: 2021-10-08
Datum för sammanträde: 2021-09-14
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9 D, Köping
Paragrafer: §§ 140-153

Detaljplaner

Anslaget: 2021-09-03
Tas ner: 2021-09-25
Dp 157 Södra Näs planändring
Kungörelse

Anslaget: 2021-09-20
Tas ner: Inget avpubliceringsdatum angett
Dp 232 Strömsholm 8:59
Kungörelse

Övriga anslag

Anslaget: 2021-09-09
Tas ner: 2021-12-09
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2021-07-02
Tas ner: 2021-10-03
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet