Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden
Anslaget: 2020-09-24
Tas ner: 2020-09-30
Datum för sammanträde: 2020-09-29

Länk till fil: 2020-09-29-Kallelse barn- och utbildningsnämnden.pdf

Bygg- och miljönämnden
Anslaget: 2020-09-24
Tas ner: 2020-09-30
Datum för sammanträde: 2020-09-28

Länk till fil: Agenda BMN 2020-09-28.pdf

Socialnämnden
Anslaget: 2020-09-24
Tas ner: 2020-09-29
Datum för sammanträde: 2020-09-28

Länk till fil: 2020-09-28 Kallelse socialnämnden.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-09-10
Tas ner: 2020-10-03
Datum för sammanträde: 2020-09-07
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 148-186
Länk till fil: 2020-09-07 Kommunstyrelsen protokoll.pdf

Anslaget: 2020-09-11
Tas ner: 2020-10-06
Datum för sammanträde: 2020-09-11
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 166

Anslaget: 2020-09-11
Tas ner: 2020-10-04
Datum för sammanträde: 2020-09-10
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 226-242

Anslaget: 2020-09-22
Tas ner: 2020-10-15
Datum för sammanträde: 2020-09-21
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 249-250

Anslaget: 2020-09-10
Tas ner: 2020-10-03
Datum för sammanträde: 2020-09-08
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9 D, Köping
Paragrafer: §§ 113-124

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2020-08-03
Tas ner: 2020-11-03
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2020-09-23
Tas ner: 2020-12-23
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2020-07-13
Tas ner: 2020-10-13
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet