Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Det finns inga kallelser just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-06-02
Tas ner: 2021-06-25
Datum för sammanträde: 2021-06-01
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 31, 34, 36

Anslaget: 2021-06-09
Tas ner: 2021-07-01
Datum för sammanträde: 2021-06-08
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 51

Anslaget: 2021-06-07
Tas ner: 2021-06-30
Datum för sammanträde: 2021-05-31
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 69-78
Länk till fil: 2021-05-31 Kommunfullmäktiges protokoll.pdf

Anslaget: 2021-06-09
Tas ner: 2021-07-02
Datum för sammanträde: 2021-06-07
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 110-146
Länk till fil: 2021-06-07 Protokoll kommunstyrelsen.pdf

Anslaget: 2021-06-03
Tas ner: 2021-06-25
Datum för sammanträde: 2021-05-31
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 124-125

Anslaget: 2021-06-16
Tas ner: 2021-07-09
Datum för sammanträde: 2021-06-16
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 12

Anslaget: 2021-06-11
Tas ner: 2021-07-06
Datum för sammanträde: 2021-06-09
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 54-72
Länk till fil: 2021-06-09 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2021-06-09
Tas ner: 2021-07-02
Datum för sammanträde: 2021-06-07
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 43

Anslaget: 2021-06-17
Tas ner: 2021-07-10
Datum för sammanträde: 2021-06-16
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 42
Länk till fil: 2021-06-16 Protokoll socialnämnden § 42.pdf

Anslaget: 2021-06-09
Tas ner: 2021-07-02
Datum för sammanträde: 2021-06-08
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 107-116, 122

Anslaget: 2021-06-11
Tas ner: 2021-07-03
Datum för sammanträde: 2021-06-10
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 70-74, 88

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu