Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • vissa detaljplaner i olika skeden av detaljplaneprocessen
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Det finns inga kallelser just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2022-11-25
Tas ner: 2022-12-18
Datum för sammanträde: 2022-11-22
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 97-105
Länk till fil: 2022-11-22 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2022-11-29
Tas ner: 2022-12-22
Datum för sammanträde: 2022-11-29
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 90

Anslaget: 2022-11-18
Tas ner: 2022-12-11
Datum för sammanträde: 2022-11-17
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 104-115
Länk till fil: 2022-11-17 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2022-11-15
Tas ner: 2022-12-07
Datum för sammanträde: 2022-11-14
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 217-236
Länk till fil: 2022-11-14 Kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2022-12-01
Tas ner: 2022-12-23
Datum för sammanträde: 2022-11-24
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 22-25

Anslaget: 2022-11-25
Tas ner: 2022-12-17
Datum för sammanträde: 2022-11-24
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 81-88
Länk till fil: 2022-11-24 - Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2022-11-16
Tas ner: 2022-12-08
Datum för sammanträde: 2022-11-15
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 185-196

Anslaget: 2022-11-28
Tas ner: 2022-12-20
Datum för sammanträde: 2022-11-23
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 123-142
Länk till fil: 2022-11-23 Protokoll Tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2022-11-17
Tas ner: 2022-12-09
Datum för sammanträde: 2022-11-16
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 124

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2022-11-25
Tas ner: 2023-02-25
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet