Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • vissa detaljplaner i olika skeden av detaljplaneprocessen
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden
Anslaget: 2024-06-07
Tas ner: 2024-06-29
Datum för sammanträde: 2024-06-11

Länk till fil: Agenda till barn- och utbildningsnämnden 2024-06-11.pdf

Bygg- och miljönämnden
Anslaget: 2024-06-07
Tas ner: 2024-06-20
Datum för sammanträde: 2024-06-13

Länk till fil: Kallelse till bygg- och miljönämnden sammanträde 2024-06-13.pdf

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Anslaget: 2024-06-07
Tas ner: 2024-06-19
Datum för sammanträde: 2024-06-12

Länk till fil: Agenda till social- och arbetsmarknadsnämnden 2024-06-12.pdf

Tekniska nämnden
Anslaget: 2024-06-07
Tas ner: 2024-06-19
Datum för sammanträde: 2024-06-12

Länk till fil: Kallelse till tekniska nämndens sammanträde 2024-06-12.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2024-05-27
Tas ner: 2024-06-18
Datum för sammanträde: 2024-05-21
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 36-42
Länk till fil: 2024-05-21 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2024-06-05
Tas ner: 2024-06-27
Datum för sammanträde: 2024-06-04
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 27

Anslaget: 2024-06-13
Tas ner: 2024-07-05
Datum för sammanträde: 2024-06-13
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 42 - 48
Länk till fil: 2024-06-13 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2024-06-04
Tas ner: 2024-06-26
Datum för sammanträde: 2024-05-27
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 75 - 93
Länk till fil: Kommunfullmäktige 2024-05-27.pdf

Anslaget: 2024-06-07
Tas ner: 2024-06-29
Datum för sammanträde: 2024-06-03
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 133 - 165
Länk till fil: 2024-06-03 kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll.pdf

Anslaget: 2024-06-14
Tas ner: 2024-07-05
Datum för sammanträde: 2024-06-13
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 166
Länk till fil: 2024-06-13 kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll.pdf

Anslaget: 2024-05-31
Tas ner: 2024-06-22
Datum för sammanträde: 2024-05-20
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 112, 125

Anslaget: 2024-05-31
Tas ner: 2024-06-22
Datum för sammanträde: 2024-05-27
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 138

Anslaget: 2024-06-07
Tas ner: 2024-06-29
Datum för sammanträde: 2024-05-29
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 39 - 46
Länk till fil: 240529 Protokoll Kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2024-06-03
Tas ner: 2024-06-25
Datum för sammanträde: 2024-05-28
Organ/nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §

Anslaget: 2024-06-14
Tas ner: 2024-07-06
Datum för sammanträde: 2024-06-13
Organ/nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 78-81

Anslaget: 2024-06-03
Tas ner: 2024-06-25
Datum för sammanträde: 2024-05-29
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 55 - 71
Länk till fil: 2024-05-29 Protokoll Tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2024-06-11
Tas ner: 2024-07-03
Datum för sammanträde: 2024-06-05
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 53

Anslaget: 2024-06-13
Tas ner: 2024-07-05
Datum för sammanträde: 2024-06-13
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 63 - 67

Anslaget: 2024-06-13
Tas ner: 2024-07-05
Datum för sammanträde: 2024-06-12
Organ/nämnd: Valnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 21
Länk till fil: Protokoll 2024-06-12.pdf

Anslaget: 2024-05-31
Tas ner: 2024-06-21
Datum för sammanträde: 2024-05-23
Organ/nämnd: Äldrenämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 30-36
Länk till fil: 2024-05-23 Protokoll äldrenämnden.pdf

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2024-06-14
Tas ner: 2024-09-13
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2024-06-06
Tas ner: 2024-09-27
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: