Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2020-11-20
Tas ner: 2020-12-01
Datum för sammanträde: 2020-11-30

Länk till fil: 20-11-30 kfka-agenda.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-11-13
Tas ner: 2020-12-06
Datum för sammanträde: 2020-11-10
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 66

Anslaget: 2020-11-26
Tas ner: 2020-12-18
Datum för sammanträde: 2020-11-24
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 106 - 119
Länk till fil: 2020-11-24 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2020-11-19
Tas ner: 2020-12-12
Datum för sammanträde: 2020-11-17
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 99

Anslaget: 2020-11-19
Tas ner: 2020-12-12
Datum för sammanträde: 2020-11-16
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 110-113
Länk till fil: 2020-11-16 Kommunfullmäktige protokoll.pdf

Anslaget: 2020-11-19
Tas ner: 2020-12-12
Datum för sammanträde: 2020-11-16
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 216-247
Länk till fil: 2020-11-16 Kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2020-11-12
Tas ner: 2020-12-04
Datum för sammanträde: 2020-11-09
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 241

Anslaget: 2020-11-26
Tas ner: 2020-12-22
Datum för sammanträde: 2020-11-17
Organ/nämnd: Mälardalens- brand och räddningsförbund (MBR)
Förvaringsplats av protokoll: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Paragrafer: §§ 91-111

Anslaget: 2020-11-27
Tas ner: 2020-12-20
Datum för sammanträde: 2020-11-26
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 111-121
Länk till fil: 2020-11-26 Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2020-11-19
Tas ner: 2020-12-12
Datum för sammanträde: 2020-11-17
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 304-312

Anslaget: 2020-11-20
Tas ner: 2020-12-12
Datum för sammanträde: 2020-11-18
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 107, 108, 115

Anslaget: 2020-11-12
Tas ner: 2020-12-05
Datum för sammanträde: 2020-11-10
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9 D, Köping
Paragrafer: §§ 113-124

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2020-09-23
Tas ner: 2020-12-23
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2020-11-16
Tas ner: 2021-02-16
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet